Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 50

2 minuten leestijd

44

Voor

26 verzekerden;

no. 41, bladz. 37, slechts

43h,

n

38,

»

46,

»

39,

»

50,

»

41,

n

51,

105

736 976 234 101

»

41,

Ji

52,

»

42,

71

57,

»

48,

»

221

58,

»

49,

»

101

Buitengemeen lage cijfers, die heel de reeks door voorkomen. Zoo, om een gansch andere groep bedrijven te nemen, geeft: no. 258, bladz.

259,

192,

260,

j,

192,

71

261,

»

192,

rt

261&,

»

193,

T>

262,

»

193,

»

Cijfers, die tot leid,

191, slechts 318 werklieden aan;

»

»

344 289 71 50 326

de zooveel kleinere bevolking van ons land her-

nog op één zevende dalen zouden, en alzoo eene

lijst,

die

geen verdere uitbreiding noodig heeft, om aan te toonen, dat de Oostenrijksche Regeering er niet aan kon denken het cijfer van 10 000, per bedrijf, als conditio sine qua non te stellen. En toch zij alle deze kleine bedrijven in gevarenklassen ingedeeld, een gevarenpercentage er voor aangewezen, en op dien grond de te bepalen premie haarfijn tot op één hreuzer bepaald. Het stelsel der Oostenrijksche verzekering is alzoo, dat de risico's der verschillende bedrijven geacht worden elkander over en weer aan te vullen. Geheel hetzelfde stelsel, dat ook door particuliere maatschappijen gevolgd wordt, die niemand afwijzen omdat zich nog geen genoegzaam aantal gegadigden van hetzelfde bedrijf, als waartoe hij behoort, aanmeldden, maar die volgens vaste tabellen voetstoots aan ieder, die zich aanmeldt, een polis uitreiken, ook al is hy de eerste die in zijne soort zich verzekeren komt. Ook aan het ingediende Regeeringsontwerp kan geen andere gedachte ten grondslag liggen. Voorgesteld wordt toch, te verzekeren de werklieden van het schoorsteenvegershedr'ijf, waarvan er volgens de uitkomsten der beroepstelling op 31 December 1889 aanwezig waren 308; van het glazen wasschersbedrijf, waarbij aanwezig waren 160; van het zoutziedersbedrijf, waarbij aanwezig waren 286; van het mineraalwaterfabricagebedrijf, waarbij aanwezig waren 92; van het tabakskerversbedrijf, waarbij aanwezig waren 874 werklieden enz. En al wordt toegegeven, dat deze cijfers thans allicht iets geklommen zijn, toch toonen èn deze enkele voorbeelden, èn toont geheel de lijst van artikel 11, met de uitkomsten der beroepstelling vergeleken, dat in de verste verte bij de meeste bedrijven op geen 10 000, en zelfs op geen 5000, ja op geen 3000 verzekerden te rekenen valt. De ondernemers vallen er nog af. *) Toch zal de

heeft

Voor zoover berekening mogelijk was, blijkt dat n. 3, 4 en 5 der lijst van 11 niet moer dan 757 personen bevatten, n. 8 niet meer dan 2088, n. 10 slechts 115, n. 16 slechts 2, n. 17 slechts 386, n. 20 slechts 22, n. 21 ')

art.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken