Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 86

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 86

2 minuten leestijd

.

74

dan is dat overdragen, dat uitruilen dat plaatsbekleedend lijden der liefde niet doelloos. de man, die het leed droeg, omdat Gods bestel het over

zijner ziele plaats steldet", neen,

van het

kruis,

Want zie, hem bracht, werd

er door gedrukt, dreigde er onder te bezwijken, en ging er in onder. Maar als gij, door liefdedrang datzelfde kruis van hem overneemt, dan werkt het bij u omgekeerd, dan werkt door de liefde datzelfde kruis verheffend, verrijkt u inwendig, en gunt u oogenblikken van zalig, zielsinnig geluk. Immers ge hebt aanstonds loon voor uw lijden, wijl ge ziet dat het leed door u verzacht is.

Gemeenzamer noemen we

zulks ook wel

zich

:

kunnen indenken in

iemands toestand.

En

zekerlijk, reeds daarin

het oordeel gaan over den

anderen

hij

hun

in

Maar toch

kan man,

veel liefde

werken en hard zal eens dan zijn ik kende, dat

die zoo niets

lijden nooit verstond

of begreep.

u in eens anderen toestand indenken,

:

meeners en oppervlakkigers. Het is algemeener, want

komt schier bij Geen vader

„zich

in te

elk verkeer en eiken

denken

omgang

in

is

iets veel

alge-

anderer toestand"

tepas.

moeder kan wel opvoeden, als ze zich niet weten den toestand hunner kinderen. Een onderwijzer kan niet onderwijzen, zoo hij niet ingaat in den toestand van zijn leerling. Geen prediker kan prediken, zoo hij zich niet indenkt in den toestand zijner hoorders. Geen ziekenzuster kan verplegen, zoo ze niet inkomt in den toestand van haar kranke. „In anderer toestand zich te kunnen indenken" is de algemeeneregel van alle doeltreffende en vruchtdragende behandeling van andere menschen. Maar de regel, die het mysterie des lijdens beheerscht, mikt veel in

te

denken

of

in

hooger, omdat

hij

niet in

de oppervlakte

blijft,

maar

indringt in het

wezen.

hoor van zoo vreeslijke schipbreuk, als onlangs de Elbe trof, mij indenken in de ijzingwekkende tafereelen, die eer het schip in de golven wegdook, op het zinkend wrak zijn afgespeeld maar dit blijft bij de bloote voorstelling ; en ook waar ik er door ontroer, is het geen dieper ontroering dan die bij het lezen van Shakespere's Als

kan

ik

ik

;

Hamlet mijn aandoening opwekt. Maar hier is veel meer, en heel

iets anders. Niet het zich indenken in en zich voorstellen i;a7i anderer toestand, maaj.

een gaan staan in zijn 2)l(^ats een inleven in hetgeen hij doorleefde een hem ontnemen van het kruis, om het in zijn stee en plaats te dragen^ ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 86

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken