Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 43

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 43

2 minuten leestijd

ZITTING

1899—1900.

Wettelijke verzekering geldelijke gevolgen

van tverklieden tegen van ongevallen in

bepaalde bedrijven.

Nota van nadere toelichting op het amendement, VOORGESTELD ONDER

16, n".

17,

DER ZITTING 1898/1899. No.

1.

[De vroegere stukken zijn gedrukt onder n\ 182 der zitting 1897/98 en n». 16 der zitting 1898/1899.]

Erkentelijk voor de welwillende overweging zoo van de zijde der Kamer in hare afdeelingen, als van die der Regeering in haar onder no. 28 gedrukte Nota, aan het door hem onder n». 17 voorgestelde amendement ten deel gevallen, geeft ondergeteekende gaarne gevolg aan hetgeen uitgesproken werd aan het slot van het Verslag, stuk n». 27, dat hij „ter zake van de tegen zijn amendement ingebrachte bezwaren eene nadere Nota mocht indienen."

Algeraeene beschouwingen. § 1. Het zij hem vergund, daarbij nogmaals met zekeren nadruk op den voorgrond te stellen, dat hetgeen hem tot de indiening van dit amendement bewoog, hoofdzakelijk gelegen is in zijn principieel bezwaar tegen het centraliseer end JcaraJcter van het ontwerp van ivet en dat de tegemoetkoming aan de bezwaren uit den boezem der nijverheid tegen het ontwerp gerezen, hierbij (gelyk hij op bladz. 13 van zijne beknopte toelichting duidelijk deed uitkomen) slechts voor een deel, en niet dan in de tweede plaats, of wil men subsidiair, in aanmerking komt. Hierop dient nadruk te worden gelegd, omdat zoowel in enkele afdeelingen der Kamer, als bij de Regeering, blijkens hare Nota, zeker misverstand ten deze niet te miskennen valt. Op blaz. 5 dier Nota toch wordt het amendement bij resumtie omschreven, als eene poging „om door eene uitgewerkte regeling de bij sommige werkgevers tegen de Regeeringsvoordracht gerezen bezwaren weg te nemen." Dit nu is niet zoo. Het amendement, dat hij de eer had voor te stellen, vindt zijn uitgangspunt in § 5 van het Voorloopig Verslag, waar protest werd aangeteekend tegen „de richting der meest volstrekte centralisatie, die in het ontwerp gevolgd was." „Zulk eene op de spits gedreven centralisatie," zoo heet het daar, „werd door vele leden in strijd geacht, niet alleen met het belang der zaak, maar ook met den aard van ons volkskarakter en van onze staatsinstellingen. Het vond ernstig bezwaar,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken