Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 276

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 276

2 minuten leestijd

264 Hierin

is

een

lijden,

wordt uitgebluscht.

een zieltogen van de lampe des levens tot ze sterven, nog eer de ure van het

Een langzaam

sterven slaat. Een afleggen van de laatste schrede op den pelgrimsweg. Want de mensch gaat naar zijn eeuwig huis, en zijn stof zal tot de aarde wederkeeren, als zijn geest keert weder tot God die hem

gegeven heeft.

Aldus is de weg naar ons Nebo, naar dien hoogen bergtop, van welks spitse onze God ons het Kanaan zal doen aanschouwen. Ge kunt u toch, ook al hebt ge zelf geen Nebo of Hermon beklommen, nochtans den gang van zulk een bestijging wel voorstellen. Eerst uren wandelen tusschen bloemgewas en boomgaarden door, om den voet van den berg te bereiken. Dat is de lente uwer jeugd. Dan een glooiend stijgen door eikenbosch en dennenwoud, beeld van manlijke eomerkracht. Daarna het woud achter u, en nu de hooge weide, waar geen boom meer tieren kan. En uit die herfstx\2i\.\mc, beklimt ge dan ten slotte het sneeuwveld, dat nooit wegsmelt, en snerpt de koude van de ijsvlakte u de huid stuk. Dat is bij het bergbeklimmen uw winter, het beeld van den ouden dag. En dan gaat het naar den hoogen top omhoog, tot eindelijk niets meer uw^ gezichtslijn breekt, en ge op dien top in aanbidding neerknielt, om uw God, die alleen groot is, in de majesteit zijner schepping te verheerlijken. Beneden, in de vlakte der aarde, de koesterende gloed en de w^eelde van het bloemgewas, maar daarboven ijs en sneeuw, en een koude die u doet ineenkrimpen. Maar toch juist op dien bevroren bergtop, te midden van die kaalheid en naaktheid der rotsklippen, het dichtst bij den hemel, het ruimst uw blik in de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van uw God. Mag nu zoo ook voor u uw ouderdom wezen, dan voelt ge die koude wel, en merkt ge wel de leegte om u heen, en zult ge wel Ie inniger leeren bidden: „o, Mijn God, terwijl de ouderdom en de grijsheid daar is, verlaat uw knecht, begeef uw dienstmaagd niet", maar dan zult ge toch ook in dien ouderdom zelven een bundelke vol zegeningen door uw God verborgen vinden, en ook voor dien ouden dag Hem danken kunnen. Altoos indien ge gelooft. Indien uw hope voor eeuwig vaststaat. Indien uw zoekend oog turen mag naar de poorte van het nieuwJeruzalem daarboven. Want ja, een grijsaard, die onbekeerd en met zijn verstokt hart, zich angstvallig aan de wereld blijft vastklemmen, en schrikt op de gedachte, dat „de zilveren koorde hem in zijn ruggegraat ontketend wordt", zooals Salomo het noemt, die is ellendig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 276

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken