Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 50

2 minuten leestijd

38

en het Infra leidde volgens hem tot „gi'ove inconsequenEn Sepp zegt dan ook: „Maccovins komt de eer toe, als een wijsgeerig denker ingezien te hebben, dat de infralapsaristen^ zuiver doorredeneerende, ten laatste, zooals hij zich uitdrukt, zelve in de schoenen der Remonstranten ties".

gaan staan." ^) Was dan Lubbertus zulk een vijand van de Philosophie en van de Logica 1 ^) Op zichzelf neen, want hij kende de Philosophie zoo goed, dat ürsinus hem, toen hij nog student in Heidelberg was, verzocht heeft

tijdelijk zijne colleges

over

Organen waar te nemen. Lubbertus weigerde dit toen wel, echter niet omdat hij er iets tegen had, want toen hij straks het Hoogleeraarsambt bekleedde, kwam hij sinds 1595 niet meer op de Senaatsvergaderingen, meenende dien tijd beter te kunnen gebruiken door een extra college in de Philosophie te geven en doceerde dan Aristoteles' Organon en Ethica. ^) Maar wat Lubbertus niet wilde was, dat de Philosophie eene ancïlla ook voor de Sacrosancta Theologia zou zijn om aan haar instrumenteelen dienst bij haar wetenschappelijke ontplooiing te bewijzen. Hij had geen oog voor de „Theologia in Schola." Hij was een man van de „Theologia Aristoteles'

Biblica."

Doch noeg

van leerwijze, van methode

dit verschil

om

is

niet ge-

de „doodelijke vijandschap", zooals Episcopius het

Antidotum karakteriseert te verklaren. Lubbertus was voor de studenten zeer streng.

in zijn

Hij zag

niets door de vingers en paste reeds zeer spoedig de tucht toe.

was een ware Censor morum. Maccovius daaren-

Hij

tegen was te mild en zag te

) Sepp,

1.

c,

I,

p.

veel

door de vingers, en

153.

Reeds alleen artikel 18 der Statuten van de Franeker Academie zou een ontkennend antwoord doen verwachten. Daar toch heet het: „Cum Philosophicns coe)

tus

etiam

pars

esse

doctrinam Evangelii,

debeat

qnam

Ecclesiae

Ecclesia

Dei,

omnes Philosophiae Professores param

nostra profitetur, amplectuntor

:

et ita Philoso-

phiam docento, ne traducant publice vel privatim doctrinam Ecclesiarum nostrarum: nee serunto, aut probanto, aut defendunto profanos opiniones; sed tuentor pacem pnblicam Ecclesiae, amando eam, et ministros einsdem." ^)

BOELES,

1.

c,

II,

p, 33.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken