Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 110

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 110

3 minuten leestijd

baringen komt het Lam voor, als verordineerd van vóór de Schepping. En Paulus stelt niet alleen telkens de Schepping op den voorgrond en wijst ons op de verborgenheid, die van odle eeuwen is verborgen geweest, doch nu geopenbaard, maar ook, hij vooral ontbloot den wortel van uw persoonlijk heil tot in en onder de diepte der Schepping door u heen te wijzen op een uitverkiezende genade, die aan alle schepping voorafging. En komt ge nu in het Oude Testament, dan draagt dit teruggaan op de Schepping hier zelfs een nog strenger persoonlijk karakter. Of gaat David niet tot op zijn eigen toestand als klein wicht terug, als hij zingt: „Aan 's moeders borst vertrouwde ik op uw kracht ;" zingt hij niet zelfs van adder dat kinderleven aan de moederborst: „Zij wierp mij reeds op U in barenssmarten;" en gaat hij in Psalm 139 niet nog verder, en dringt hij niet nog dieper in zijn eigen ontvangenis en geboorte en schepping in, als hij uitroept: „Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. Ik loof U omdat ik op een heel vreeslijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uwe werken. Ook weet Mijn gebeente was voor u niet verholen het mijne ziel zeer wel. het verborgene gemaakt, en als een borduursel gewrocht als ik in Uwe oogen hebben mijn ongevormden klomp gezien, en alle ben. deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was." Kras en sterk uitgedrukt, zonder een zweem van die preutschheid, waarmee men thans in sommige kringen elk spreken over de geboorte van een mensch als min kiesch afsnijdt. En wat ge ook opmerkt, door dat teruggaan op de Schepping en op zijn persoonlijke schepping, klimt David vanzelf tot de voorverordineering op. Geloof aan uitverkiezing en geloof in de schepping hangt onverbiddelijk saam, en door niets zoozeer als door dat loslaten van de schepping is ook het geloof aan de uitverkiezing Gods ondermijnd.

Van waar ben ik ? Hoe ontstond ik ? Waar liggen de eerste oorsprongen mijns levens, nog eer ik in deze wereld werd ingebracht? Zulk een staren op het raadsel van uw eigen leven, van uw aanzijn, van uw bestaan, komt toch vroeg of laat bij een ieder op, die den drang kent, om zich uit de verstrooiing des levens in stille overpeinzing terug te trekken. Wie ernstig zijn eigen bestaan opvat, kan aan de overstelpende macht van deze heel ons aanzijn beheerschende vragen niet ontkomen. En is het nu toch niet vreemd, dat men menschen vindt, die als het op een erfenis aankomt, of ook bloot om met hooge alkomst te pronken, met alle nauwgezetheid hun geslachtregisters napluizen, om

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 110

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken