Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 79

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 79

2 minuten leestijd

67 kinderen Jacobs

nawerkt,

ja,

soms

zelfs

nog

o,

zoo schoon en aan-

uitkomt, in het hooghouden van het manlijk en vaderlijk gezag, in het eeren van de vrouv^r en moeder, en in de hartelijke saamverbinding van „man en vrouw en kroost" tot één schier aan elkaar klevend geheel. Wat we daarvan thans nog in onze eigen omgeving aanschouwen, trekkelijk

een vrucht van wat Gods Woord in Israël wrocht. heeft Jacob zijne woorden hekend gemaakt, aan Israël zijne inzettingen en zijne rechten. Alzoo heeft Hij aan geen volk gedaan, en zijne rechten, die kennen ze niet. Toch werkte ook op de Joodsche vrouw van oudsher het voorbeeld der heidensche vrouw ten kwade in. Dat bleek sterk toen, na Jeruzalems val, een groep Joodsche gezinnen naar Egypte was uitgeweken en Jeremia derwaarts met zich nam. Toen toch ontdekte Jeremia, dat een menigte Joodsche vrouwen in stilte afzwierven naar de weelderige lust-tempels der Heidenen, en, met die vreemde vrouwen saam, offeranden offerden aan den afgod, dien ze noemden de Koninginne des hemels. Daarover heeft Jeremia ze toen bestraft en ze tot boete opgeroepen. Maar de onheilige omgang met die wereldsche vrouwen had reeds in korten tijd den geest dier Joodsche vrouwen derwijs verwilderd, dat ze driest en roekeloos weg tot Jeremia riepen: „Wij zullen naar u niet hooren, maar ganschelijk doen wat onzen mond is uitgegaan, rockende aan de Melecheth, d.i. aan de Koninginne des hemels" (vs. 16, 17). Reeds dit was ergerlijk, maar toch teeken van nog dieper verval school in wat ze er, om Jeremia te tergen, bijvoegden „Zoudt ge meenen, dat we aan de Koningin des hemels rookten, zonder medeweten van onze mannen?'''' Daaruit toch bleek, dat de vrouwen wel alleen onder elkaar deze zonde bedreven, maar dat haar mannen, ook al deden ze er zelven niet aan mede, en al hielden ze zich, alsof ze er niet van wisten, wel terdege door hun vrouwen waren overgehaald, om er geld voor te geven. Want natuurlijk zulke weelderige uitgangspartijtjes naar de Melecheth-tempels waren èn door de kostbare toiletten, èn door de fijne offeranden, die men brengen moest, duur. Zoo zondigden de vrouwen bitterlijk, maar haar mannen droegen de schuld mede, want, zoo teekent Jeremia in vs. 15 op, het waren ^mannen die ervan wisten,'''' wisten dat hun vrouwen alzoo God verachtten en de knie bogen voor Melecheth. is

Hij

:

:

Op

zichzelf ligt hierin niets vreemds.

Uit onze zondige natuur

gemeen, dat benepen

komt

stelsel,

om

op, en ook onder ons is nog veelszins „een hand voor de oogen te houden",

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken