Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 202

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 202

2 minuten leestijd

190

Ge

dan wel den Engel des aangezichts niet, maar die Engel is Hij is vlak bij u. Hij ondervangt al onze smarten. Tot dan die liefde en genade uitgaat om ons te redden. Om de koperen deuren, waarop wij den kop zouden hebben stukgestooten, voor ons te doen openspringen. Een doorgang te maken waar geen uitkomst meer was. En tot in de vallei der schaduwe des doods ons ziet

er dan toch.

met

zijn

stok en staf te vertroosten.

de Heere dan ook met ons deed, wat een moeder haar kind in tranen vindt, en onze ziel het ervoer en zaliglijk genoot, hoe onze God in zulke bange, benauwde oogenblikken ons opnam en droeg als in de dagen vanouds. Ja,

doet,

als ten slotte als

ze

Er ligt in zulke benauwdheden iets dat ons doodt ze helpen ons geheel van streek ze maken ons onbekwaam voor onzen arbeid ze verduisteren onzen blik en sluiten ons met ons verdriet in onszelven op en dat hierin wel waarlijk een doodende macht ligt, dat ziet ge wel aan hen die het besterven of in de razernij van het ongeloof de hand aan zichzelven slaan. En daarom gaat God de Heere, bij wie Hem zoekt, dan tegen die dooddrukkende macht in, en doet Hij den psalmist uit jubelenden zielsdrang het uitroepen: „Als ik wandel in het midden der benauwdheden, maakt Gij mij levendig'". Wij raken er dan onder. Golfslag na golfslag gaat over uw hoofd heen, en hoe we ook tegen den stroom opworstelen, we kunnen ten leste het hoofd niet meer bovenhouden. Pas is de ééne golfslag te boven gekomen, of een nog zwaarder golf komt aanrollen. En dan geven we het op, en laten moedeloos de armen zinken, en de wateren zouden ons verzwolgen hebben. Dat is de dood, die in de benauwdheden zit, en uit die benauwdheden zich op ons werpt, en ons de keel toenijpt en den levenslust in ons wil verstikken. En dan, wat ge dan noodig hebt, is dat ge weer levendig wordt gemaakt, en dit nu juist, zegt l3avid, is wat de Heere in zulke oogenblikken aan u doet. Ook al waart ge reeds weggezonken, dan nog trekt zijn liefde a weer als drenkeling op den oever, en al schenen de levensgeesten reeds in u uitgebluscht, Hij brengt u weer bij, uw God maakt u -^

;

;

;

;

weer

levendig.

En dan merkt ge van dat

uw

verbeelding donker was, als gij en niet anders stond over u. En dat ge

achter wel, dat ge zonkt door eigen schuld, had, en de benauwdheid niet zó6 gewaand hadt, maar dat doet er niet toe. Zó6 het voor uw ziel. Zoo somber boog de schaduw

u

bedrogen

nu weer

opleeft,

en weer het hoofd opheft, en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 202

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken