Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 51

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 51

2 minuten leestijd

39

ook voor zichzelf was Maccovius, het mag niet verheeld, althans in zijn eerste optreden, verre van streng. Op zijn leven viel nog al een en ander aan te merken, zijn wandel was niet onberispelijk. Meermalen nam hij deel aan de studentenfeesten. ^) Nu is het maar al te zeer bekend dat het studentenleven dier dagen zeer woest was. Het was over het algemeen veel drinken, veel vechten en veel drukte maken. En in deze moet het gezegd worden dat het infra dignitatem van een Hoogleeraar is om deel te nemen aan wat zelfs in studenten moet worden afgekeurd. Niet dus dat wij het vergoelijken, maar tegenover de vijanden van Maccovius, die hem dit steeds zoo vlijmend verwijten, willen wij dan toch tweeërlei hebben opgemerkt, en wel 1 dat Maccovius onmiddellijk na zijne promotie tot Hoogleeraar is benoemd en dus onder de studenten nog zijne vrienden had, welke relaties natuurlijk

niet

geest

ééns konden

in

dier tijden zeer

op in

morum

zijn

worden afgebroken;

ruw was.

2^

dat de

Cocceius wijst daar ook

Orat. funeb. dat het een tijd

was „abominabile

improbatitate, religionis penuria, charitatis frigore,

odiorum implacabilitate," en dat in den geest van dien tijd de uitspattingen der academische jongelingschap, hoe zeer ook hoogst afkeurenswaardig, niet zoo scherp beoordeeld mogen worden als men met recht het in den tegenwoordigen tijd doet. In dat onderscheiden optreden van Lubbertus en Maccovius tegenover de misbruikte libertas academica der studenten, ligt de eerste oorzaak hunner veeten. Van deze opinie is ook Boeles, die ronduit schrijft, dat het zijne meening is dat Lubbertus Maccovius van de Academie verwijderd wilde hebben om de bandeloosheid der jeugd te keer te gaan. ^) Wat dit eerste punt aangaat, was derhalve het gelijk aan de kant van Lubbertus. Een tweede oorzaak zie ik in het slecht bij elkander passen van deze twee karakters.

*)

Reitsha,

)

Boeles,

1. 1.

c, p. 370 en 371. c,

II,

p.

92.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken