Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 32

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 32

3 minuten leestijd

20 de gezonde spanning van de verslapte zenuwen door het uitblijven uren lang van eiken prikkel. Aan de verfrissching van ons bloed. Aan de ontspanning van heel ons lichaam door het nederliggen, het niet in ons kleed gebonden zijn, en de zachte gelijkmatige verwarming van de huid en de opening van onze huidporiën. En toch er is in den slaap behalve die krachtsverfrissching van het lichaam, nog heel iets anders. De slaap werkt ook op ww geestelijk bestaan.

En De

dat in

elk opzicht.

werkt op uw denken, en menigeen ondervindt de waarheid van het Fransche spreekwoord: La nuit porte conseil, d. i. in den nacht komen onze beste plannen in ons op. Natuurlijk is het dwaasheid, als een schooljongen zijn lesboek onder zijn kussen legt, maar geen dwaasheid is het, dat een 's avonds geleerde les, die er nog maar half mzat, in de stilte van den nacht dieper in ons zinkt, en daardoor zich vaster in het geheugen prent. En ook afgescheiden hiervan weet een ieder, hoe als het hoofd 's avonds weigerde, en men niet meer voort kon, en de fontein der gedachten ophield te vloeien, diezelfde fontein des morgens weer frisch en overvloedig springt en ons de gedachten doet toestroomen. Doch zelfs hiertoe bepaalt zich de inwerking van den slaap op ons slaap

geestelijk bestaan niet.

zoo roept de psalmist uit, ^onderwijzen mij mijne nieren.'''' En reeds uit de herinnering van menigen droom weet elk onzer, hoe er in den nacht, terwijl we slapen en het lichaam rust, groote drukte kan heerschen in onzen inwendigen mensch. Soms is het of een ander, te middernacht, in onze ziel binnendringt, om wat wij overdag aan onze ziel bedorven hadden, weer op orde te brengen, weer olie in de lamp te doen, en heel ons innerlijk leven voor de levenstaak van den volgenden dag weer in gereedheid te brengen.

„Des

nachts,"

En metterdaad

dit is geen zelfbedrog, zoo is de werkelijkheid. Eiken avond als ge in den slaap gaat, laat ge u zelven los, en is er een Ander die u opvangt in de armen zijner ontferming, en die Andere is de Heere uw God. Hij alleen is het, die u bij het ingaan van den nacht van uzelven overneemt, om u in den nacht te bewaren en te ververschen, en u in den morgen weer vernieuwd aan uzelven terug te geven. Maar in den nacht heeft Hij u; is Hij het, die u draagt en houdt; die u onderhanden neemt, om u naar lichaam en naar ziel te beu^erken. En zoo is uw God den ganschen nacht met u bezig, zonder dat gij er zelf iets van merkt. Bij dag zijt ge óók wel in zijn hand, maar in den nacht toch nog

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken