Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 92

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 92

2 minuten leestijd

80

En stellig niet de minste kracht van het Gereformeerde leven onzer vaderen school hierin, dat ze voor den man de verplichting erkenden, om wel toe te zien, dat de Heere onze God iji dit alles ioi betrekking.

zijn

eere

Zeker

kwam. en

gebede, roepen.

moet

hij

om

priester in zijn

ook

voor

zijn

huis zijn, om voor te gaan in den huis de verzoening zijns Gods in te

Maar hierbij mag het niet blijven. Er staat ook geschreven De lippen der priesters zullen de ivetenschap beivaren"", wat hier bepaaldelijk doelt op de wetenschap, op de kennisse der wet Gods. Zooals er elders :

„De ivet zal niet vergaan van de priesters" of gelijk er tot Israël gezegd wordt: „Vraag toch de priesters der wet.''"' Welnu, alzoo in zijn huis te staan, behoort ook tot het priesterschap van den man en vader in zijn gezin. Een levende prediking van de Wet des Heeren moet hij in het godvruchtig gezin zijn. Zoo ge wilt, de publieke conscientie van allen, die in zijn gezin aan zijn hoede zijn toevertrouwd. En daarom is het een verstikken, een smoren, een toeschroeven van de conscientie, als de man heult met zijn vrouw in het kwade, en er wel van afweet, maar zich aanstelt alsof hij niets merkte.

staat:

Dat Dat

Een

is

zedelijk laf.

is zijn

eere als man, en zijn priesterschap voor God wegwerpen. aan zijn eigen ziel, en aan de ziel van zijn vrouw.

zich bezondigen

omgekeerd ook. Ook een vrouw moet voor de waken. Maar toch is deze verhouding gansch anders. Ook een kind is van de ziel zijner ouders niet vrij en wie als kind in geestelijken zin iets voor vader en moeder kan zijn, en het niet is, staat schuldig. Maar dit neemt niet weg, dat toch de verantwoordelijkheid van een vader voor zijn kind een heel ander karakter draagt dan die van een kind voor zijn vader. Die van den vader voor zijn kind is ambtelijk. En zoo ook is het met de verantwoordelijkheid van den man voor de vrouw. Hier is een bijzondere plicht, een plicht van eigen soort en orde, door God en van Godswege aan den man opgelegd. Natuurlijk

ziel

van haar

geldt dit

man

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken