Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 144

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 144

2 minuten leestijd

132

Nog pijnlijker wordt die moeilijkheid waar de kinderen des huizes groot werden, en zich allerlei gezag over de dienstboden aanmatigen. En het pijnlijkst van alles wordt, als de huisbeurs slechts karig gevuld is, en telkens en telkens de huismoederlijke zuinigheid tegenover de wel niet kwistige, maar toch vaak zorgelooze hand van haar dienstboden moet worden verdedigd. Wat tal van vrome, trouwe huismoeders, jarenlang bij die worsteling met haar dienstmaagden doorleefd hebben, en wat offers van rust, en eigen gemak, ja soms van eigen spijs, ze gebracht hebben, om maar de eere van haar huis op te houden, en toch de zonde van het schulden maken van haar huis af te keeren, is Hem alleen bekend, die de pijnlijke verzuchtingen in haar hart beluisterd heeft.

De verhouding tusschen een huisvrouw en haar dienstboden was daarom te over waard geweest, dat er én in de opvoeding én in de predikatie meer aandacht aan ware geschonken. Vergeet toch niet, dat het juist deze dienstbetrekkingen zijn, die op het intiemst de twee thans worstelende standen der maatschappij met elkander in contact brengen. Uit de lagere standen gaan de jongedochters het huis van den hoogeren stand binnen. Ze vinden daar een heel ander leven dan ze

gekend hebben; vaak een weelde waarvan ze vroeger geen hadden. Ze komen onder menschen die gemeenlijk op een hoogeren trap van ontwikkeling staan. En nu zijn ze geroepen om deze lieden te dienen. thuis

begrip

Bij

dat dienen

leeren ze diezelfde lieden, die ze vroeger alleen op nu ook in hun particuliere leven kennen, soms zeer van nabij; en ze ontwaren hoe met de hoogere ontwikkeling ook weer eigenaardige zonden gepaard gaan. Daarbij hebben ze vaak scherpe oogen en geoefende ooren. Ze zien veel, en vangen veel met het oor op. Een nieuwe wereld gaat voor ze open, en thuis gekomen wordt haar allerlei over die nieuwe wereld gevraagd. En ze vertellen „uit huis" met zekere gretigheid, zoodat juist onze dienstboden een soort levende connexie vormen tusschen hen die dienstboden houden, en die andere gezinnen waaruit men straat zagen,

„dienen gaat". En ook spreekt het vanzelf, dat het gestadige verkeer tusschen „huisvrouwen" en „dienstboden" niet kan aanhouden, zonder dat er wederzijdsche invloed uitgaat. Of ge wilt of niet, gij ondergaat altoos zekeren invloed van uw dienstboden, zij het ook al niet zoo sterk als zij van u. t-

Het

is

tusschen

dan ook niet tegen te spreken, dat de goede verstandhouding de hoogere en lagere klassen der maatschappij door niets

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 144

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken