Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 31

2 minuten leestijd

27 niet nageleefd zyn

h.

tweede

lid,

de bepalingen van de artikelen 46, 47,

en 48.

Artikel 70. Indien een verzekerde of een zijner nagelaten betrekkingen vermeent, dat zijne aanspraken op schadeloosstelling niet of slechts ten deele zijn erkend, heeft hij het recht binnen ééne maand na de dagteekening van de mededeeling der beslissing in eersten aanleg in beroep te komen. De bepaling van het eerste lid is niet toepasselijk op eenige beslissing omtrent eene schadeloosstelling als bedoeld in artikel 21.

HOOFDSTUK Van

XI.

het toesicht.

Artikel

71.

Onder de bevelen van het bestuur der Rijksverzekeringsbank wordt het toezicht op de naleving dezer wet opgedragen aan agenten der Kijksverzekeringsbank, wier werkkring en bevoegdheden bij algemeenen maatregel van bestuur worden geregeld. Artikel 72.

Het lijk

is den agenten der Rijksverzekeringsbank verboden middelof onmiddellijk deel te nemen aan eenig bedrijf.

Artikel 73.

De werkgevers

en de in hunnen dienst zijnde personen zijn veraan den bevoegden agent der Rijksverzekeringsbank de verlangde inlichtingen, ook schriftelijk, te geven omtrent zaken en feiten, de naleving dezer wet betreffende, alsmede hem inzage te verleenen van de boeken en bescheiden voor zooverre deze betrekking hebben op de loonen der verzekerden. plicht

Artikel 74. Indien bij de bezichtiging van eene onderneming, waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt uitgeoefend, aan een agent der Rijksverzekeringsbank blijkt, dat aldaar niet de veiligheidsmaatregelen genomen zijn, die wenschelijk zijn ter voorkoming van ongevallen, dan zendt hij hiervan ten spoedigste aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank bericht. Het bestuur zendt van dit bericht ten spoedigste een afschrift aan den inspecteur van den arbeid, tot wiens inspectie de bedoelde onderneming behoort.

HOOFDSTUK Van den

invloed

van de

XH.

verseJcering op het 'burgerlijk recht.

Artikel 75.

De aansprakelijkheid van den werkgever volgens de artikelen 1401 tot en met 1405 van het Burgerlijk Wetboek en die volgens

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken