Bekijk het origineel

Varia Americana - pagina 94

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Varia Americana - pagina 94

1 minuut leestijd

ONZE STAMGENOOTEN IN AMERIKA.

86

Calvinisme

dan

deze kringen afbreuk te doen,

in

ook wel tweemaal bedenken, eer

Het

varen.

mogen

zich

ze hierin voort-

toch geen twijfel, of de verzwakking

lijdt

beginsel zou zonder onderscheid

van

het

Calvinistisch

voor

alle

deze Koloniën een achteruitgang, en ten slotte

een uitsterven van het Nederlandsch type, ten gevolge

hebben.

Zoolang een goed georganiseerd kerkelijk leven, met een

belijdenis

die

rechtstreeks

met de beste

traditiën

onzer Historie verband houdt, aan onze kolonisten een eigen terrein biedt,

waarop

van den Neder-

ze het leven

men

landschen stam blijven voortzetten, kan

de opsmelting van hun nationaal element

vreeze voor

van zich

zetten.

Reeds die

veilig alle

nu

echter ziet

men

,

hoe die kleine groepjes

met het geloof der vaderen braken ook de Nederlandsche

nistische

met de

,

Calvi-

traditie prijsgaven, en,

bijna geheel doorvloeiend, zich in Engelsch-Amerikaansche

kringen oplosten.

Met het oog hierop rikaansche

staats-

en

het verblijdend

is

burgerleven

zelf

,

dat het

Ame-

nog zoo diepe

Calvinistische grondtrekken vertoont.

Wie

hier

te

lande

goed Calvinist

zich in rusteloozen strijd,

zoo goed lutie tot

pelijk

als

omdat ons Staatsieven thans

geheel de beginselen der Fransche Revo-

grondslag

leven

wil zijn, wikkelt

en

heeft,

in

ons publiek maatschap-

de irreligieuse toon de bovenhand wist

te

verwerven.

Maar

in

instellingen

Amerika

is

dit

beantwoorden

gansch anders.

er

De

Staats-

nog goeddeels aan het

Calvinistisch fundament, dat door Puriteinen en Pilgrim-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 204 Pagina's

Varia Americana - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 204 Pagina's

PDF Bekijken