Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 354

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 354

2 minuten leestijd

342 2".

Dat,

als

er geene praeparatie ter wedergeboorte

de prediking dan ook onnoodig en overbodig

is,

Maccovius antwoordt: ^^Consequentia nnlla." Want menigmaal opent God onder de prediking het hart van den een of ander. Daarom mag men echter niet zeggen dat de prediking of het Woord Gods iemand wederbaart, want „regeneratio non minus opus Dei est, quam creatio.'' En ten 3" wijst men voor de „praeparatio interna ad regenerationem" veelal op het voorbeeld van Cornelius in Act. 10, maar Maccovius ontzegt den Adversarii daartoe het recht, omdat zij uitgaan van de vooronderstelling, dat Cornelius nog niet wedergeboren was. Integendeel doet de H. Schrift ons juist vermoeden dat Cornelius wel wedergeboren was, omdat zijn gebed verhoord werd, en God alleen de gebeden der Zijnen verhoort. Joh. 9:31. Daarop laat Maccovius eenige vertoogen volgen dat de mensch „in primo momento regenerationis mere passive'" is, en dat de regeneratio een onmiddellijk werk Gods is, en niet door de prediking der H. Schrift, of door de H. Schrift zelve gewrocht wordt. Terstond zien we dus al dat Maccovius ten opzichte der wedergeboorte een volkomen zuiver gereformeerd standpunt inneemt.

Bekend

is

is.

echter het afwijkend gevoelen van Amesius in

zake de wedergeboorte. Het

is

bepaaldelijk

bij

hem

dat er

sprake is van de „voorbereidende genade," op welk feit in het bijzonder onlangs Dr. Visscher nog de aandacht gevestigd heeft. Dit afwijkende gevoelen van Amesius bracht

hem dan ook

in polemiek met den rechtzinnigen Maccovius, naar aanleiding van drie quaesties: 1". de praeparatio ad conversionem, 2. de auditus Yerbi ante regenerationem, en 3. over het primaat van het Intellect in verband met de wedergeboorte. In deze § behandel ik de Polemiek naar aanleiding der

eerste quaestie.

Amesius had een tractaat van

XIX

Theses uitgegeven

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 354

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken