Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 210

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 210

2 minuten leestijd

198 digheden afkeurenswaardig en zondig zou zijn, kan voor het levensbeeld van onzen Heiland niet bestaan. Jezus heeft volstrekt niet alle weelde als zoodanig bestreden veeleer heeft hij het betrekkelijk recht der weelde in zijn eigen voorbeeld ;

geëerd. Alleen maar de weegschaal mocht, door verkeerd gebruik, niet naar het booze overslaan, want dan gaat de rijke jongeling w^eenende weg, kan de rijke niet in het Koninkrijk der hemelen ingaan, en ziet

de arme Lazarus na

Weelde

Wat

is,

o,

zijn

sterven den rijken

man

in

de hel.

zoo betrekkelijk.

den één weelderige overvloed is, is voor den ander al te sober. Dit hangt aan stand en middelen. Salomo baadde zich dag aan dag in al de schittering eener Oostersche hofweelde, zelfs sterker nog dan zijn vader David, en wie zou dit in een koning afkeeren? Of heeft een vorst niet een geheel andere positie op te houden, en voegt bij hem, om de kroon die hij draagt, niet pracht en praal ? Een arbeider ten plattelande zal van opgespaard geld op zijn feestdag een maaltijd aanrichten, voor hem ongewoon rijk en overvloedig; maar zonder dat daarom een welgesteld edelman er voor zijn dagelijkschen kost genoegen mee zou nemen. God zelf heeft de weelde in zijn Schepping even ongelijk verdeeld. Hij toch was het, die aan alle vogelen hun vederkleed uitdeelde, en hoe sober is dan niet het vederpak van de musch en van den nachtegaal vergeleken bij de pracht van den goudfazant. Vergelijk het grauwe kleed van den ezel eens met den gespikkelden pels van den tijger. En zoo nu is het onder menschen ook. Ook onder menschen is geen gelijkheid en kan geen gelijkheid zijn. Het verschilt alles. Volk bij volk, stand bij stand, en zelfs in den éénen stand gezin bij gezin. Aller middelen loopen uiteen, aller levenspositie is verschillend, en overmits nu iemands woning, kleeding en levenstrant de uitdrukking moeten zijn van de plaats die hij inneemt en van de roeping die hij van Godswege op die plaats te vervullen ontving, moet er wel een machtig verschil in levenswijze bestaan, zoodat voor den een nog gewone soberheid is, wat voor den ander een weelde zou. wezen, waar hij nooit aan dacht. Wat rijke herdersvorsten waren de patriarchen Abraham, Izaiik en Jacob niet, en hoe niets bezittende staan daartegen niet over een Petrus, een Andreas en Jacobus, allen visschers van het strand van Nazareth. voor

Zoo ziet ge dat weelde tweeërlei beteekenis heeft. De ééne goed, en de andere kwaad. Er is een goede weelde, die bij iemands stand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 210

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken