Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 62

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 62

2 minuten leestijd

50 Schiep Hij dan niet de wereld van zijn engelen en serafs, de wereld van zijn cherubijnen, aldus? Ook bij de ontvangenis en de geboorte, gelijk het nu onder zijn bestel gaat, is en blijft Hij het toch die ieders ziel schept, en ons , lichaam borduurt" uit den eerst „ongevormden klomp." Zie Ps. 139. Te denken ware zulk een wereld zonder onderscheid van geslacht dus zeer wel. En het heeft zijn nut, zich eens voor een oogenblik in zulk een wereld van eindelooze verveling in te denken, omdat niets beter dan verheft tot lof en dankzegging, dat het in de werkelijkheid dit, ons zoo iiiet is, maar dat God ons schiep man en vrouw.

Maar dan moet ge

die tegenstelling ook diep nemen, en niet, zooals uitsluitend in verband met het lichaam. geschiedt, vaak zoo Het is toch volstrekt niet waar, dat man en vrouw, alleen door korter of langer haar, door meer of minder spierkracht, door meer hoekige of meer ronde vormen verschillen. Er staat niet: „God schiep ze, naar het hchaam, man en vrouw"; maar er gaat vooraf: „God schiep den mensch naar zijn beeld", en dan volgt er onmiddellijk: „man en vrouw schiep Hij ze". De onderscheiding tusschen man en vrouw is dus, allereerst zelfs, van de ziel bedoeld, bedoeld van het verborgen, innerlijk wezen. En dat ook het lichaam verschilt, is in het minst niet omdat in het lichaam het eigenlijk onderscheid ligt, maar omdat ook in het lichaam, zal het wel zijn, de uitdrukking moet liggen van ons innerlijk bestaan. Dat merkt, wie niet geheel aan menschenkennis en gelaatkunde gespeend is, telkens. Ook al kennen we iemand volstrekt niet, dan zal toch de uitwendige verschijning van den een ons vertrouwen inboezemen en ons hart ontsluiten, en het gelaat van den ander, evenzeer als zijn houding, ons afstooten en het hart toesluiten. Lichaam en ziel zijn wel onderscheiden, en het is niet waar, wat men ook onder Christenen almeer rondvertelt, dat onze ziel zelve haar eigen lichaam geformeerd heeft; maar evenmin mag gezegd, dat er geen verband bestaat. God geeft ook onder de kinderen der menschen aan een iegelijk zijn eigen lichaam, en buiten zonde zou een iegelijk juist zulk een lichaam hebben, als bij zijn ziel paste, en geheel op zijn innerlijk bestaan berekend was. Als er dus staat: „God schiep ze man en vrouw", is het plicht allereerst aan de onderscheidene gestalte van het innerlijk wezen te denken. De innerlijke aanleg van de ziel eens mans verschilt van den innerlijken aanleg van de ziel eener vrouw.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 62

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken