Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 112

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 112

2 minuten leestijd

100 Dat dan toch althans al zulke ouders, die den Doop voor hun kinderen inriepen, hier hun ernstige roeping begrijpen mochten, om van meet af, reeds bij het eerste opgroeien, die liefde des bloeds, die broederlijke verkleefdheid en aanhankelijkheid onder hun kinderen

aan

te

kweeken.

Niet naar den boozen regel van „elk voor zich en God voor ons allen", maar naar de stem des bloeds, waarin Gods heilige ordinantie spreekt, opdat reeds het jonge kind beseffen moge, dat het met anderen, dat het voor anderen, dat het ook om anderen bestaat en leeft. Want het is wel zoo, dat het bloed toch trekt, ook al schiet de opvoeding te kort, en dat bij ernstige ziekte, of als de dood tusschenbeide komt, zelfs in het meest verwaarloosde gezin die natuurlijke broederliefde nog wonderbaar uitkomt. Maar hier staat tegenover, dat het feitelijke leven gedurig die broederliefde bedreigt, dat allerlei kleine belangen gedurig broeders en zusters tegen elkander stellen, en dat van deze schijnbaar onbeduidende huislijke twisten onder broeders en zusters een indruk op het karakter uitgaat, die straks uitbot in den nijd van het hart, in het bittere, booze woord, soms in feitelijke mishandeling. Ook onder broeders en zusters is het spreekwoord waarachtig, dat het niet al goud is wat er blinkt. En al mogen de belijders van den Christus nog in een rijker huislijk leven roemen, toch vergaapt zich aan schijn en blinddoekt zich voor de werkelijkheid, wie zich inbeeldt, dat in onze Christen huisgezinnen de geest van Kaïn nooit inkwam en de broedernijd nooit werd gekend.

En daarom, laat varen den waan, alsof de broederliefde een plante was, die zich vanzelf kweekte, en die uw teedere zorgen derven kon. Integendeel, ook deze teedere plante wordt door zoo menig boos insect en giftige schimmel bedreigd ze derft zoo vaak het levenwekkende licht en de koesterende zomerwarmte ze dreigt zoo dikwijls te verdorren in zomerdroogte of te verstijven van koude dat ze niet kan bloeien, of ze moet met stille zorge, met een zorge die zich nooit verloochent, nagespeurd, geleid, gezuiverd en behoed worden. In die zorge ligt der ouderen plicht jegens hun kroost, maar ook der kinderen plicht onderling, vooral van de oudere jegens de jongere, van de zusters jegens haar broeders. Niet het minst dit laatste. Of leert de ervaring niet, dat de band onder de zusters in een zelfde gezin gemeenlijk veel enger bindt dan de band die de broeders moest omstrengelen ? Vergelijkenderwijs hoort ge van broedernijd zooveel meer dan er ooit van zustemijd gefluisterd werd. ;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 112

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken