Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 111

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 111

2 minuten leestijd

99 die plant zich door zelfzaaiing voort. Daar nog op aan te dringen ware een aanprediken van wat ieder toch reeds weet. En, onderwijl als wrange vrucht van dat stilzwijgen juist die liefde onder de broeders en zusters van eenzelfden vader en eenzelfde moeder vaak, o, zooveel te wenschen overlaat, heeft men dan den mond vol van een algemeene, ver reikende, allen omvattende broederliefde, er niet aan denkend, dat ze dan nu, ja, wel zeer ver reikt, maar tegelijk al meer van zichzelve vervreemdt, tot schier niemand meer verstaat wat toch in oorsprong en wezen de broederliefde is.

dat nu niet de averechtsche weg ? Tusschen broeders naar den bloede komt immers in Abel en Kaïn De uitroep „Ben ik mijns de twist van het heilloos egoïsme op. broeders hoeder ?" is van een broeder naar den vleesche bedoeld. Alleen in den band des bloeds genomen is de uitdrukking broeder, eigenlijk. Op elk ander gebied is ze niet dan overdrachtelijk. Is

:

:

God

zelf

gaf het huisgezin

;

en

er den broederband in te doen

in dat huisgezin

opkomen,

om

het saamleven,

er broeders in te

om

doen

saamleven, om er de broederhefde in te kweeken. De zonde heeft het eerst in zulk een huisgezin de broederliefde naar de hartader gestoken, en nog roept het bloed van Abel, dien Kaïn, zijn broeder, vermoordde, uit den aardbodem naar God. En terwijl alzoo de broederliefde, niet in klank en woord, maar eigenlijk en wezenlijk door God zelf in het huisgezin als macht is ingezet, om, slaat ze in broedertwist om, nogmaals van uit het huisgezin, vloek en oordeel over de wereld te brengen, zullen wij in onze ingebeelde wijsheid over allerlei soort en allerlei graad van broederliefde den mond vol hebben, en intusschen de broederliefde aan den huishaard, waar ze moet gekweekt en gekoesterd worden, wel niet vergeten, maar dan toch nauwlijks rekenen. En toch ook hier zijn Gods ordinantiën niet te weerstaan. In een land, bij een volk, waar het huislijk leven bloeit, en in dat bloeien des huislijkeri levens ook de band tusschen broeders en zusters blerk trekt, zal uit dit vriendelijk samenleven van mannenbroeders, een bindende kracht der liefde in heel de maatschappij uitgaan. Maar ook omgekeerd, in een land en bij een volk, waar het huislijk leven kwijnt, en broeders en zusters het saamleven als een last ondergaan, om zoodra de jaren komen uiteen te spatten en van elkander te vervreemden, daar zal de band der liefde ook in het maatschappelijk saamleven alle zegenende werking verliezen, en geheel het maatschappelijk samenstel door het koud egoïsme worden beheerscht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 111

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken