Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 277

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 277

2 minuten leestijd

265

gelegen tusschen God Almachtig en de 41

:

afgoden. (Jesaia

22, 23, 26.)

Hier

En

de Raad Gods, en deze Kaad Gods gaat aan

is

alles

de „causa futuritionis omnium rerum quae sant." *) zoo nu wordt ook die eenheid van de voorkennisse

vooraf,

hij is

Gods en den Raad Gods ten opzichte van de zonde consequent beleden „Deus praescivit lapsuros, eo quod decrevit :

^) En niet alleen dat God in Zijn Raad de zonde gedecreteerd heelt, maar Hij heeft haar ook tot een bepaald doel gedecreteerd: „Non tantum ergo decrevit permittere Deus peccatum, sed et certo fine decrevit, hoc est, ordinavit Deus peccata ad certos fines." ^)

permittere labi."

illos

Dit leidt tot de onderscheiding in de Besluiten Gods tus-

schen de Electio en de Reprobatio. De Praescientia Gods de facto identiek met de praedestinatio. Doch deze prae-

is

destinatio

De

mag

alleen soteriologisch opgevat worden.

niet

praedestinatio

zoo universeel mogelijk. „Est autem

is

Praedestinatio decretum Dei aeternum, seu voluntas Dei aeterna de fine cuiusvis hominis supernaturali et mediis ad istum perveniendi." De praedestinatio gaat dus over alle personen. De praedestinatio der verkorenen wordt nader aangeduid door Electio, die der verlorenen door Reprobatio. Voor het laatste kan Hand. 4 23 als bewijsplaats dienen. Er zijn er wel die bezwaar hebben, om ook de reprobatio eene praedestinatio te noemen, maar dan zegt Maccovius dat het hem minder om het woord als wel om de zaak te doen is: ^^de verbis enim debemus esse faciles, ubi de re constat." Voor hem is de praedestinatio niet anders dan :

het

is ook de genoegzame bewijsplaatsen

„consilium Dei de hominis fine", zoodanig

reprobatio.

De H.

Schrift geeft

die deze gedachte ipsissimis verbis uitspreken.

Amos 3:6;

Rom. 9:22; 1 Petr. 2:8; Jud.:4, etc. dat alles nu heeft men wel te bedenken, dat de

Spr. 16:4; Bij

prae-

destinatie (zoo der Electie als der Reprobatio) middellijk

')

Loei Comm., p. 153, 154.

')

UpuT.

^)

Coll. Theol. Miscell.

i{/su$. Pontif.,

p.

35.

Qnaest.

Anno 1625.

Disp. V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 277

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken