Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 24

2 minuten leestijd

12

Juist dat hij ondanks dat „bewegelijk leven" toch met een Inculentissimum testimonium promoveerde, strekte hem en zijne studiën des te meer tot eere. Bayle getuigt van

hem

„Qui

:

il

se

distingua glorieuseraent de ses condisci-

Hoogstraten neemt dit getuigenis letterlijk van hem over. Maccovius verstond iets van die noeste, zichzelf vergetende vlijt, waarvan de dichter zingt:

ples."

^)

Nullum

a labore

me

otium noctem dies.

reclinat

Urget diem nox, urget

et

Volkomen naar waarheid kon Cocceius dan ook zeggen

in

zijn

lijkrede

„Hoc nobile sedulitatis et diligentiae felicis exemplum vobis propono imitandum. Optimi Tuvenes." Dat hij juist ondanks dat bewegelijk leven „cum luculentissimo testimonio" promoveerde, strekt tot een des te grooter bewijs van zijn schitterende bekwaamheden. Zijn werken getuigen trouwens bovendien van een zeer groote belezenheid, van degelijke bronnenstudie, van onverdroten ijver, van nauwgezette studie, van een genialen aanleg, van een zeldzaam scherpzinnigen blik. Doch daarover later. Na voltooiing zijner studiën ging Maccovius niet naar zijn vaderland terug. Hij bleef in Franeker om, gebruik makende van zijn recht als Theologiae Doctor, privaatlessen te geven en als privaat-docent op te treden. De reden, waarom hij niet naar zijn vaderland terugkeerde, ligt misschien mede in het feit dat Sigismund KI, bijgenaamd de Jezuïtenkoning, toen over Polen zijn gevreesden schepter zwaaide. Een reden, dien de kenner der Historie billijken zal.

Het

:

om met

een enkelen blik de Reformatie van Polen en de kerkelijke toestanden van Polen in dien

is

hier de plaats

tijd te bezien.

Evenals de vestiging van het Christendom door het huvan Hertog Miecislaw met de Boheemsche Princes Dambrowska, in Polen uit Boheraen was gekomen, zoo kwam ook het Evangelisch licht der Reformatie, na den donkeren welijk

')

Baïle, Dictionaire Historique

et

critique.

6e ed., 1740, in voce.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken