Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 287

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 287

2 minuten leestijd

275

Thomas herhaalt onder zijn aanbiddenden uitroep God! Omdat hij een eeuwig Koning is, kan zijn naam niet

van

:

Mijn Heere

en mijn

voortgeplant,

dan door wie van dien Koning een onderdaan wil zijn. En daarom, voortgeplant van kind tot kind wordt de naam van dezen Koning dan eerst, zoo er van kind tot kind niet slechts altoos zijn, die dezen naam gedenken, maar ook dezulken die hem belijden, en dien naam op zich zelven toepassen, hem erkennende als den Koning die ook over en in hun hart regeert.

Dit

is

nu het hooge

doel,

waarop

alle

Christelijke

opvoeding moet

gericht zijn.

In den heiligen Doop van dien Koning is het merkteeken ontvangen, en nu, zoodra het bewustzijn ontluikt, moet het kind met dien Koning bekend gemaakt, als met een Koning die eeuwig regeert, die ook over hem moet regeeren, en aan wien ook elk kind dat God ons in zijn gunste schonk, onderwerping als onderdaan, en als onderdaan het tribuut van zijn dank en zijn aanbidding schuldig is. Zoo eerst komt ge tot de geslachtsidée des geloofs. Niet maar tot de bede, om zelf eens gezaligd in het paleis van dien Koning in te gaan en ook niet maar om uw kind dat ge liefhebt dien Koning op te dragen maar tot den hartstocht des geloofs om in uw eigen geslacht de onderdanen van Koning Jezus niet te ;

;

zien uitsterven.

Een

mensch' onderzoekt in zijn voorgeslacht, of hij ook van een man van naam, van een persoon die eere onder de menschen had maar een waar kind Gods vraagt veeleer en veelmeer, of er in zijn voorgeslacht ook „gekenden des Heeren" waren en dan voelt hij zich rijk, en dus overgelukkig, zoo hij twee, drie eeuwen terug in zijn geslacht een aaneengesloten reeks ontdekken mag van mannen en van vrouwen, die in de vreeze des Heeren ijdeltuitig

wellicht

afstamt

;

;

volstandig bleven. Niet om een graaf of hertog, maar om een martelaar in zijn oude familie te hebben, is dan de hoogste en de rijkste genealogische glorie.

Zoo achterwaarts in de historie, maar dan ook zoo vooruit in de toekomst van ons geslacht. Een iegelijk in het zijne. Geen onzer weet, hoe lang de Heere nog toeven zal, eer het Maranatha

Maar

in vervulling gaat.

stel,

den

wekt

tien

of

er zullen

nog

tien,

onze eerzucht, twintig geslachten te dit

nog twintig geslachten na ons komen,

dit

ons heilig verlangen, om in al die profeteeren van kinderen Gods,

mogen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 287

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken