Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 63

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 63

2 minuten leestijd

51

men worden,

riepen de studenten: Tres faciunt collegium! De Rector (M. Schotanus) liet Amaraa nu drinjiend roepen. Deze wilde de zaak uitgesteld zien tot de komst der Asses-

soren van het vorige jaar. De Rector sloot zich

bij

het ge-

voelen van Amama aan. Ondertusschen stemden Reiffenberg en Winsemius voor de restitutie van Borchers „propter

modum

gratiae," O en concludeerden dat hij bij dezen „pluralitate suffragiorum" was gerestitueerd. Schotanus meende

stem en die van Amama, de stemming had gestaakt. Hij schreef aan Curatoren wat te doen bij dezen stand van zaken, en kreeg tot antwoord dat de andere Assessoren moesten worden opgeroepen. Op den 15den Juli is er dan ook wederom eene vergadering van den Senatus Judicialis en zijn die andere collega's tegenwoordig. Reifienberg vroeg om de stembilletten van den vorigen keer, welke hij ontving, en gaf toen het billet waarop hij en Winsemius zich voor de Restitutie van Bordat door

zijn

chers hadden uitgesproken aan Maccovius, die het terstond

onderteekende. Maccovius beweerde, dat het op zich zelf wel goed was de Assessoren van het afgeloopen jaar te

maar dat hun geen stem in het kapittel toekwam. van den altoos zeer toegeeflijken Maccovius verwacht kon worden, stemde hij voor de restitutie van Borchers, die echter een borg „de non offendendo'' geven moest. AmesiuS; Hachting en Amama protesteerden schriftelijk tegen Borchers' Restitutie, ^) weshalve besloten werd tot een „conventus generalis omnium professorum" over te gaan. Op 31 Juli had deze plaats. Reiffenberg en Maccovius weigerden te komen. De Senaat besluit dat de promotor aan Borchers zeggen zal, dat deze voor zonsondergang de stad heeft te verlaten. Maccovius *) en Reiffenberg gaven contraorders en verboden den promotor Borchers op te zoeken. Toen besloot de Senaat aan den burgemeester Wihooren, Gelijk

')

Collectie Brieven, N". 147.

")

Collectie Brieven, N".

")

In

147.

de Acta staat Winsemins. Dit

eeret later in de stad terug.

cf.

is

blijkbaar een font, want

Collectie Brieven, N.

101.

Winsemius kwam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 63

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken