Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 136

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 136

2 minuten leestijd

;

124 voor

wat geoorloofd

Verdeeld over het heden en over de dagen als uw vrouw of kind er nog zijn zal, dat het bij uw rekening van ontvangst en uitgaaf, evenals bij alle ding, zij, ^eerst God en dan u zelven en uw naaste liefhebben"; en dus niet zeggen eerst voor alle aardsche nooden, en dan als er overschiet nog een bagatel voor de zake Gods geven. Neen, maar eerst de gave voor de zake uws Heeren, als heilige gave voorop, en daarna uw eigen nooden. Denk aan de arme weduwe, zij gaf van haar eigen leeftocht, en juist daardoor wint ze is.

komen zullen, ook dan maar gij niet meer. Kn ook, die

:

's

Heeren

En

lof.

deze drie grondslagen komt dan nu ten slotte nog deze vierde, dat de Schrift in alle dingen orde en regelmaat vordert, en uit dien hoofde van een iegelijk die over geld beschikt, afeischt, dat ook de rekening van ontvangst en uitgaaf steeds zoo nauwkeurig in orde zij, dat, vielt ge morgen door den dood weg, alles klaarlijk blijken en stipt zou sluiten. Vooral onze Gereformeerde vaderen hebben er in hun practicale verhandelingen daarom steeds op gewezen, dat het niet geestelijk, bij

maar oyergeestelijk en daarom ongeestelijk is, als iemand in zijn rekening van ontvangst en uitgaaf slordig te werk gaat. Het moest niet zijn de ziel voor God en de beurs voor zichzelf. Ziel én beurs moesten beide Godes zijn. Aldus eischte het de nauwgezetheid, de preciesheid, de teederheid der conscientie.

Wreed wil de Schrift hiermede allerminst zijn. Ze tart u, teederder deernis met het tekort in de ontvangst te vinden, dan zij u aanbiedt. De uitgaven te zien klimmen, door ziekte of ongeval of duurte der levensmiddelen,

en dan te merken, dat de ontvangsten niet vloeien dagen van werkeloosheid of stilstand, soms geheel opdrogen, is voor wie zelf leven moet en de zorg van anderen op zijn schouders heeft, een bangheid die de ziel krenkt en die niet is willen,

ja,

in

;

doorworstelen zoo ge uw geloof voelt bezwijken, uw geloof in Hem die de haren uws hoofds geteld heeft, en in de liefde die Hij in het broederhart wekt. Tegenover zulke benarde toestanden vindt ge in Gods Woord dan ook nooit één hard woord. Eer omgekeerd woorden van het roerendst

te

mededoogen. Maar wat de Schrift

oordeelt, is elk leven op goed geluk af; elk vooruit verteren van gelden die nog niet verschenen zijn; dat spillen .van erfenissen die nog vervallen moeten; dat opteren van het noodkapitaal voor de toekomst; dat dusgenaamde stoppen van het ééne gat met het andere; dat maar uitgeven zonder raming van uitgaven

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 136

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken