Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 29

3 minuten leestijd

17 Wijst dit dan ook niet op een roeping? Spreekt dit ook niet van een levenstaak? En is er dan niet maar al te vaak bittere klacht over gebrek aan nadenken, over harteloosheid en soms volkomen ontstentenis van innerlijken arbeid, omdat die arbeid van hoofd en hart u niet als plicht wordt opgelegd en ook niet wordt betaald? o, Als ge op een kerkhof rondwandelt, en ge komt er in, hoeveel dooden daar rusten, die gekomen en gegaan zijn, zonder dat er een denkend leven in hun hoofd, een minnend en toewijdend leven in hun hart ontwikkeld was, van wat verwoesting en vernietiging van goddelijke kracht spreken u dan die graven niet. En toch ook hun had God het hoofd, ook hun het hart zoo .

wonderbaar toebereid. En nu was het alles

om

.

.

niet.

Kracht die verspild is, iets van Goddelijke mogendheid in een menschenkind, maar door dat kind des menschen niet geacht. Zoo, dat God er zijn eere niet van kreeg. Het was avond en het was morgen geweest, zoo weerklinkt het, in dieper zin nog, ook gedurig in uw geestelijk genadeleven^ zoo ge althans het lieflijk schijnsel reeds genieten moogt van de Zonne der gerechtigheid.

Een arbeid in goddelijke kracht. De eêlste kracht der genade zelfs. Een inspanning van kracht uit den Heiligen Geest die in u is, om u als Gods kind te doen wassen en groeien en vrucht dragen. En ook dit uw genadeleven gaat in den tijd in. Des morgens verrijst ge er mede, en des avonds legt ge u met dat genadeleven in uw hart ter ruste.

Ook hier komt dus de vraag, of ge verstaat wat uw roeping is, of ge den loop ziet, dien ge te loopen hebt, of het: Wat wilt Gij, Heere, dat ik doen zal? telkens in uw ziel w^eerklinkt, en of ge acht geeft op uzelven, om te ontwaren of ge metterdaad vooruit komt, of ge wint in heihger zin, en merkt, dat ge niet om niet leeft, maar dat er uit uw genadeleven iets komt, iets uitstraalt, iets dat de broederen verkwikken kan, en waaruit Gods naam eere ontvangt. En ook bij die vraag zijn we niet gerust. Soms ontvangt ge, als ge na driejaren een ouden bekende weerziet, zoo den troosteloozen indruk, dat hij nog precies staat, waar hij toen stond. Geen stap vooruitgekomen, zoo maar niet achteruitgegaan, en in genade verachterd. En juist daarom moet dat gedachteloos glijden uit dag in dageen einde nemen. Telkens als het weer avond is, en weer morgen wordt, moet op de knieën voor God de rekening opgemaakt. Waarvoor heb ik geleefd, waarvoor zal ik leven, leven ook als kind van mijn Vader die in de hemelen is? 2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken