Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 119

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 119

2 minuten leestijd

107

verwerkt, te kunnen volstaan, reeds spoedig heeft de bestrijding der Philosophie, en het opkomen van allerlei Haeresie,

hen tot de dialectische behandeling van de Waarheid genoodzaakt.

gaan dan ook niet meer uit van aphowaarheden, die in de H. Schrift geopenbaard zijn, maar hebben oog voor de éénheid van die Waarheid, die in een reeks van doorloopende openbaringen gegeven werd. Bij hen leefde reeds de idee, van wat men later noemde de analogia fidei, den doorloopenden zin der H. Schrift, waarnaar steeds meer met helder bewustzijn gezocht werd. Reeds in het patristisch tijdvak ontwikkelde zich naast de Theologia exoterica of catechetica („prima religionis christianae elementa seu rudimenta viva voce tradere") de Theologia acroamatica of Systematica, Thetica of Dogmatica, non tantum doctrinae sacrae waarin „accuratiori metJiodo. veritas adstruitur, sed et dissentium errores refutantur." *) Van deze Theologia acroamatica wordt zeer algemeen het vaderschap aan Origenes toegeschreven, van wege zijn boek TTsp) oipx^v. En zoo spreekt Ypey van ^,de wijsgeerige leerwijze, waartoe Origenes den grond geleid had." ^) Echter valt niet te ontkennen dat reeds voor Origenes Pantenus,

De

latere Patres

ristische

.

.

JusTiNus Martyr, Athenagoras, Clemens Alexandrinus

e. a.

van

de Alexandrijnsche Philosophie voor de Theologie gebruik

gemaakt hadden. De

met Philosophen als Proclus, Celsus en Hierocles noopte hier als van zelf toe. Maar Origenes is toch de eerste die met een „ school sch, wijsgeerigstrijd

godgeleerd systematisch voorstel der Kristelijke leer" voor

den dag komt. ^) Men weet het, de School van Klein- Azië bepaalde zich tot aphoristische Exegese. Ze poogde aldus de „kernachtigbijbelsch-practische richting" te

zijn.

De Alexandrijnsche School was daarentegen periode

der

')

BUDDEUS,

")

Ypey, Beknopte

Letterk.

^)

Ypey,

p.

1,

1.

c,

in de eerste

Oude Kerkgeschiedenis, de wetenschappelijke

c, p. 337.

I,

57.

Gesch. der Systematische Godgeleerdheid, I, p. 63.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 119

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken