Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 90

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 90

2 minuten leestijd

78

De

Classe stelde

vraag, of

hij

hem

een drietal artikelen voor, met de

die onderteekenen wilde, „seeckere drie punc-

waerover onder anderen in Holiant die tegenwoordige swaricheden in de Gereformeerde kercken geresen sijn, als namentlyck van de praedestinatie, van de genade Godts ende volstandicheijt der geloovigen." ^) De eerste twee punten wilde hij accordeeren, maar het derde niet. Hierop vroeg de Classe hem, of hij ook bezwaar tegen de leer der Kerk had buiten de drie punten om. Dewijl Daniël hierop ten,

weigerde te antwoorden, wordt hij voor „suspect" gehouden en door de Classe „van den predikdienst gesuspendeerd, en van het regt van zitting in de Classicale vergadering ontzet."

')

Daniël

bij

deze Classicale sententie zich niet kunnende

neerleggen, appelleerde op de Prov. Synode te Harlingen van

dat jaar en zond daarhenen eene uiteenzetting van

zijn

aangaande de drie punten. De Synode „heeft geoordeelt diesel ve onschriftmatich te wesen ende met het gevoelens

rechte gevoelen der Nederlantscher kercken niet te accor-

deeren" en „daeromme de sententie der classis van Sneeck

tegens Danielem voorsz. gevelt geapprobeert."

^)

Maar als Daniël dan verklaart „beswaert te sijn" en gaarne met eenige broeders te willen confereeren „hem leersaem

hem anders conden onderSynode drie godzalige en geleerde mannen gecommitteerd „om broederlyck ende vriendelyck D. Danielem wt Godes woort ende goede redenen te onderrichten ende syne swaericheyt, ist mogelyck, wech te nemen." De Synode committeerde voor deze aangelegenheid: Maccovius, Johannes Bogerman, predikant te Leeuwarden, en Florentius, predikant te Sneek. Verder werd besloten, dat „dese broederlycke ende private onderwijsinge" in Sneek zou plaats hebben „opdat het quaet mochte begraven worstellende,

sooverre

dieselve

richten", zoo heeft de

^)

Reitsma en van Veen, Ada, VI,

)

Vaderlandsche Letteroefeningen, 1827,

^)

Eeitsma en van Veen, Ada, VI,

p.

p.

246. II, p.

246.

63.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 90

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken