Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 85

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 85

2 minuten leestijd

73

Maar de Franeker Academie had misbruik gemaakt van dit privilege, doordat zij toestond dat dit examen werd afgenomen door ook niet-Tlieologische professoren, zij het ook noodgedrongen, in den tijd dat Maccovius de eenige Hoogleeraar voor de Theologische Faculteit was. De Franeker Classe diende toen een gravamen in op de Friesche Synode van 1634. En sinds zijn de Kerken er op bedacht geweest, de Examiuatie voor zich te behouden. Op de Synode van Dokkum in 1639 kwam een voorstel van de Classe

Leeuwarden

om

in

de examens voor Professoren buiten

Friesland gedaan, niet als voldoende te erkennen, en aan

de Franeker Theologische Faculteit het recht van peremptoir

te

examineeren te ontnemen. Dit voorstel van de

Leeuwarden w^erd op de Synode van Dokkum 1639 aangenomen, overeenkomstig het besluit van de Synode van Dordt 1618/19 artikel 4. ') Classis

Zooals te begrijpen

is

kwam

de Franeker Academie, tuk

op hare privileges, tegen dit Kerkelijk Besluit in verzet. Ten onrechte echter was zij zeer verontwaardigd en nam het averechtsche besluit

zij

Dokkum

niet te storen.

Zij

om

zich

meende

aan de Synode van

te zien

aankomen dat

door den nieuwen maatregel aan de Kerken groote schade berokkend zou worden, en dat de wetenschap er door tot barbaarschheid zou vervallen, „magno cum dedecore ministerii,

summo cum damno

Ecclesiae et periculo evidentis-

simo turbendae per imperitiam reipublicae ac barbariei in rem literariam introducendae," wanneer een student die niet behoorlijk afgestudeerd had, door een zooveel gemakkelijker en eenvoudiger kerkelijk examen tot de Bediening

kon worden toegelaten. De Senaat zou daarom

blijven

examineren

in

Grieksch, Latijn, Philosophie, Logica enz., zou

Hebreeuwsch, ook een onder-

zoek naar het leven der candidaten instellen, zou eindelijk een examen zoo in de Theoretische als in de Practische vakken der Theologie blijven afnemen. Indien dit examen

')

DiEST LOKGION,

1.

c, p. 97.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 85

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken