Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 85

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 85

2 minuten leestijd

73 Job, die er het eerst van gewaagt, er nog in nevelen van, toch we zei ven dien gulden regel zeer wel uit eigen zielservaring.

kennen

We

hebben ze gekend, we hebben ze doorleefd, de heilige oogenblikken, dat anderer smart ons zoo pijnlijk op de ziel woog, dat we soms meer dan de lijder zelf, er onder gedrukt en gebogen gingen. ons niet vreemd, maar uit de herinnering gegewaarwordingen, als het ons te moede was, of het leed ons van de schouders gleed, doordien anderer ernstig mededoogen onze zielesmart onderving. Beide malen nu was hier plaatsbekleeding. De ééne maal naamt gij het kruis van anderer schouder af, om het in hun plaats, hun tot ontlasting, te dragen. En de andere maal nam men het u van de schouders, en droeg een ander het, door liefdesgemeenschap en dank zij de gemeenschap der heiligen, in uw stee. Het is zoo, dit was het hoogste nog niet. Nog niet de volle toepassing van de gouden wet der vervangende liefde. Die blonk alleen en eeniglijk op Golgotha. Maar het was Simon van Cyrene dan toch, die het kruis van Jezus overnam, en het Jezus nadroeg, het naar den kruisheuvel sleepte

En

ook,

meenzaam,

ze

zijn

zalige

die

m

zijn plaats.

Indien uwe ziele ware in 77ii}'wer He/e/?/aa^5, is met het omgekeerde: Indien mijn ziele ware in

natuurlijk eensluidend

ulieder plaats.

Deze werking der liefde gaat op en gaat neder. Ze is wederkeerig. Van den één naar den ander, en van den ander naar den één. Doch altoos met de raadselachtige uitwerking, dat de last van het kruis verplaatst wordt, en dat voor den één die last is verlicht, en voor den ander die last is verzwaard. Dus, zult ge zeggen, is die werking der liefde doelloos. Wat toch nut het, dat waar eerst A leed, nu B dat lijden overneemt, om A te ontlasten? Moet dan niet naar dienzelfden regel A op zijn beurt het lijden weer van B overnemen, zoodat ten slotte zijn kruis naar hem terugkeert? Ja, meer nog, eischt dan ook de liefde niet, dat ge uw lijden verbergt, om door die verberging te voorkomen, dat een ander door uw lijden in de smart komt? En ja, dat zou ook zoo zijn, indien beide malen dat lijden op dezelfde wijze werd gedragen. En zoo ge merkt, dat het daarop uitloopt, dan doet ge ook beter met uw lijden op te kroppen, en het te verbergen voor de wetenschap van uw besten vriend, om het alleen aan uw God en uw Heere in de uitgieting

Maar

uwer als

ziele

het

te klagen.

een lijden der

liefde

wordt, omdat

gij

„uwe

ziel in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 85

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken