Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 124

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 124

2 minuten leestijd

^

112

maar met u onder

de wereld, eenzelfde

En

tafel,

zie,

eenzelfde leven

terwijl

nu ieder

eenzelfde dak, met u aanzittende aan met u deelende.

er den

mond

vol

van

men

heeft, dat

zijn

broeders onder de lieidenen door zending zoeken zal, en zijn broeders onder zijn landgenooten eeren, en zijn broeders onder de werklieden steunen, en zijn broeders onder de ellendigen en lijdenden vertroosten zal, is het al een zeldzame witte raaf, als ge, zelfs in de predikatie, de kinderen van eenzelfde huisgezin vermanen en op hoort wekken tot het oefenen van broeder- en zusterliefde onder elkander. Dat keurt men overtollig. Dat hoeft niet meer gezegd te worden. Die soort huislijke broederliefde kweekt het huisgezin vanzelf aan die plant zich door zelfzaaiing voort. Daar nog op aan te dringen ware een aanprediken van wat ieder toch reeds weet. En, onderwijl als wrange vrucht van dat stilzwijgen juist die liefde onder de broeders en zusters van eenzelfden vader en eenzelfde moeder vaak, o, zooveel te wenschen overlaat, heeft men dan den mond vol van een algemeene, ver reikende, allen omvattende broederliefde, er niet aan denkend, dat ze dan nu, ja, wel zeer ver reikt, maar tegelijk al meer van zichzelve vervreemdt, tot schier niemand meer verstaat wat toch in oorsprong en wezen de broederliefde is. ;

dat nu niet de averechtsche weg ? Tusschen broeders naar den bloede komt immers in Abel en Kaïn de twist van het heilloos egoïsme op. De uitroep „Ben ik mijns broeders hoeder?" is van een broeder naar den vleesche bedoeld. Alleen in den band des bloeds genomen is de uitdrukking broeder eigenlijk. Op elk ander gebied is ze niet dan overdrachtelijk. God zelf gaf het huisgezin en in dat huisgezin het saamleven, om er den broederband in te doen opkomen, om er broeders in te doen saamleven, om er de broederliefde in te kweeken. De zonde heeft het eerst in zulk een huisgezin de broederliefde naar de hartader gestoken, en nog roept het bloed van Abel, dien Kaïn, zijn broeder, vermoordde, uit den aardbodem naar God. Is

:

:

;

En

terwijl

eigenlijk

ingezet,

en

om,

alzoo

de

w^ezenlijk

broederliefde, niet in klank en woord, maar God zelf in het huisgezin als macht is

door

slaat ze in broedertwist

om, nogmaals van

uit

het huis-

gezin, vloek en oordeel over de wereld te brengen, zullen wij in

onze

ingebeelde wijsheid over allerlei soort en allerlei graad van broederliefde den mond vol hebben, en intusschen de broederliefde aan den huishaard, waar ze moet gekweekt en gekoesterd worden, wel niet vergeten, maar dan toch nauvvlijks rekenen. En toch ook hier zijn Gods ordinantiën niet te weerstaan. In een land, bij een volk, waar het huislijk leven bloeit, en in dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken