Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 82

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 82

2 minuten leestijd

70 dat

het

op zondige paden gaat, dan mag

hij

niet

doen alsof

hij

het

niet wist.

Dan zijn

zal, ook wat zijn vrouw hand geëischt worden.

betreft,

bet bloed harer ziele eens van

Iets wat doorgaat ook waar geen geld in het spel komt, en het verkeerde praktijken geldt, óf in de opvoeding van de kinderen, óf in de behandeling der dienstboden, óf in den omgang met wie buiten zijn, of in de besteding van eigen kracht, eigen tijd, en eigen leven. Niets is er in het huislijk leven, waar geen wille Gods over gaat. God schiep niets en riep niets in het leven, of Hij gaf er een verordening voor. Een ordinantie voor het gebruik van elke kracht, voor het besteden van eiken dag, voor het zuiver houden van elke betrekking. En stellig niet de minste kracht van het Gereformeerde leven onzer vaderen school hierin^ dat ze voor den man de verplichting erkenden, om wel toe te zien, dat de Heere onze God in dit alles tot zijn

eere

kwam. moet

huis zijn, om voor te gaan in den de verzoening zijns Gods in te roepen. Maar hierbij mag het niet blijven. Er staat ook geschreven De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren^', wat hier bepaaldelijk doelt op de wetenschap, op de kennisse der wet Gods. Zooals er elders staat: „De ivet zal niet vergaan van de priesters" of gelijk er tot Israël gezegd wordt: „Vraag toch de priesters der wet.''' Welnu, alzoo in zijn huis te staan, behoort ook tot het priesterschap van den man en vader in zijn gezin. Een levende prediking van de Wet des Heeren moet hij in het godvruchtig gezin zijn. Zoo ge wilt, de puhlieke conscientie van allen, die in zijn gezin aan zijn hoede zijn toevertrouwd. En daarom is het een verstikken, een smoren, een toeschroeven van de conscientie, als de man heult met zijn vrouw in het kwade, en er wel van afweet, maar zich aanstelt alsof hij niets merkte.

Zeker

hij

gebede, en

om

priester in zijn

ook voor

zijn huis

:

Dat Dat

is

zedelijk laf.

man, en zijn priesterschap voor God wegwerpen. aan zijn eigen ziel, en aan de ziel van zijn vrouw. Natuurlijk geldt dit omgekeerd ook. Ook een vrouw moet voor de ziel van haar man waken. Maar toch is deze verhouding gansch anders. Ook een kind is van de ziel zijner ouders niet vrij en wie als kind in geestelijken zin iets voor vader en moeder kan zijn, en het niet is, staat schuldig. Maar dit neemt niet weg, dat toch de verantwoordelijkheid van een vader voor zijn kind een heel ander karakter draagt dan die van een kind voor zijn vader. Een

is

zijn

eere als

zich bezondigen

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 82

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken