Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 22

2 minuten leestijd

;

10 een breedvoerig gebed voorgegaan; en bovendien verhalen de Evangelisten ons, hoe Jezus soms uren lang in het gebed bleef. Ook in het Oude Testament is b. v. het gebed van Salomo bij de inwijding van den Tempel volstrekt niet kort te noemen. En toch bedoelt Jezus met zijn waarschuwing tegen het „ijdel verhaal van woorden" wel terdege, dat te groote lengte aan het gebed schaadt. Want hij voegt er zelf ter verklaring bij, dal de heidenen meenen „door de veelheid hunner woorden te zullen verhoord worden" en het gebed dat hij zelf aan zijn discipelen op de lippen lei, is een gebed van nog geen drie minuten.

Toch is het niet moeilijk dit schijnbaar tegenstrijdige te vereffenen, zoo ge maar nadruk legt op dit „ijdel verhaal van ivoorden'", straks door dat „veelheid van woorden^'' gevolgd. Zoo ge hier toch op let, merkt ge dat Jezus niets zegt omtrent den duur van uw bidden, noch omtrent de lengte van uw gebed, maar dat Jezus uitsluitend, maar dan ook zeer beslist, opkomt tegen de woordenrijlcheid van uw smeeking; althans in zooverre die woorden

dan een „ijdel" verhaal, of gelijk eenrijging van holle klanken zijn.

niets

w^ij

zouden zeggen een aan-

Dit euvel nu sloop in bij alle Heidensche eerediensten. Ze hielden het gebed bij, maar waren God kwijt en zoo moest hun gebed wel het innig karakter van zielsuitgieting en van echte smeeking missen. Diensvolgens werd hun gebed een plichtpleging een stuk van den dienst, dat ze waarnamen. Wie hier nu het sterkst in was gold voor het vroomst ; en vandaar dat het prevelen van eindelooze gebeden, telkens weer herhaald, en dat natuurlijk niets met het echte bidden gemeen had, bij hen voor bidden doorging. Nu was uit de Heidenwereld deze vormelijke gebedsdienst van lieverlee ook bij Israël ingeslopen. En daartegen nu waarschuwt Jezus. ;

;

kinderen Abrahams, volgt de Heidenen hierin niet na. Wacht voor ontheiliging van het heiligste dat ons op aarde gegeven is. Geen geprevel van ijdele klanken. Laat uw bidden wezenlijk ^2^c?ew zijn. Gij,

u

En is

toch heeft die waarschuwing van Jezus geen doel getroffen en het vormelijk, woordenrijk en lang gerekt bidden toch uit Israël en uit ;

de Heidenwereld ook in de Kerk des Nieuwen Verbonds overgegaan. Wel is dit in de Gereformeerde kerken niet zoo erg als in Romes kerken; maar toch ook bij ons kankert dit kwaad ontegenzeggelijk voort zij het ook in anderen vorm. Romes kerk gebruikt weinig lange gebeden. Haar gebeden zijn meestal kort en soms zelfs zeer kort. En in zooverre is voor ons van ;

Rome

te leeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken