Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 77

2 minuten leestijd

;

65 kruis

datzelfde

liefde

verheffend,

verrijkt

oogenblikken van zalig, zielsinnig geluk. Immers ge hebt aanstonds loon voor leed door u verzacht is.

Gemeenzamer noemen we

u

uw

zulks ook wel

inwendig,

lijden, wijl

zich

:

gunt u

en

ge

ziet

dat het

hunnen indenken in

iemands toestand.

En

zekerlijk, reeds daarin

kan veel

liefde

werken en hard

zal

eens

het oordeel gaan over den man, die zoo niets dan zijn ik kende, dat hij anderen in hun lijden nooit verstond of begreep. Maar toch u in eens anderen toestand indenken, is iets veel algemeeners en oppervlakkigers. Het is algemeener, want „zich in te denken in anderer toestand" :

komt schier bij Geen vader in

te

denken

in

elk verkeer en eiken

omgang

tepas.

moeder kan wel opvoeden, als ze zich niet weten den toestand hunner kinderen. Een onderwijzer kan

of

onderwijzen, zoo hij niet ingaat in den toestand van zijn leerling. Geen prediker kan prediken, zoo hij zich niet indenkt in den toestand zijner hoorders. Geen ziekenzuster kan verplegen, zoo ze niet inkomt in den toestand van haar kranke. „In anderer toestand zich te kunnen indenken" is de algemeeneregel van alle doeltreffende en vruchtdragende behandeling van andere niet

menschen.

Maar de regel, die het mysterie des lijdens beheerscht, mikt veel hooger, omdat hij niet in de oppervlakte blijft, maar indringt in het wezen.

hoor van zoo vreeslijke schipbreuk, als onlangs de Elhe trof, kan ik mij indenken in de ijzingwekkende tafereelen, die eer het schip in de golven wegdook, op het zinkend wrak zijn afgespeeld maar dit blijft bij de bloote voorstelling ; en ook waar ik er door ontroer, is het geen dieper ontroering dan die bij het lezen van Shakespere's Hamlet mijn aandoening opwekt. Maar hier is veel meer, en heel iets anders. Niet het zich indenken in en zich voorstellen ya/i anderer toestand, maar een gaan staan in zijn plaats; een inleven in hetgeen hij doorleefde een hem ontnemen van het kruis, om het in zijn stee en plaats te dragen. Als

ik

;

Nu is dit feitelijk, in vollen zin, en met volkomen ontlastende uitwerking alleen op Golgotha geschied. Daar droeg hij de straf die ons den vrede aanbrengt. Den vloek, die op ons lag, nam hij van ons af en droeg hij zelf. En natuurlijk^ zóó het kruis van den broeder overnemen, is ons, 5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken