Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 109

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 109

2 minuten leestijd

;

97

En

natuurlijk,

Immers,

ge

dan moet ge wel tot valsch besluit komen. geboren. Geboren uit een vader en moeder.

zijt

Ge

dien vader en moeder in zonde geboren. Uiu zedelijk leven wordt ten deele nu nog door hun zedelijk leven belieerscht. Gelijk het nu met u is, zoo was het eertijds met hen.

zijt

uit

Ook zij stonden weer in levensverband met hun vader en moeder. En zoo gaat het aldoor. Terug van geslacht op geslacht. Eeuwen „Hield en tientallen van eeuwen door. En als ge ten slotte vraagt nooit op?" dan luidt het antwoord: „Ja, eens en bij één dit dan man hield het op, en die man was Adam," eenvoudig wijl Adam :

geen vader en geen moeder had, en er van een in zonde ontvangen en geboren zijn bij Adam, maar ook bij hem alleen, geen sprake Natuurlijk de Christus hiervan buitengesloten. was. Als een Methodist enkel van zijn persoonlijke schuld spreekt, maar een Gereformeerde van zijn schuld in Adam, dan is alzoo dit laatste geen woordenspel, maar diepe en ernstige waarheid. De Methodist doet alsof hij geen verleden achter zijn geboorte had, terwijl de Gereformeerde weet dat hij reeds besloten was in de

lendenen van Adam.

Juist

echter dat teruggaan op

Adam

nog één stap verder te gaan, en ook werk van onze persoonlijke schepping.

Op waant

dat andere standpunt vraagt

drijft

er

dan vanzelf

in te leven

men ook

in het

toe,

om

wondere

daar bijna niet naar, en

heel onze Christelijke religie opgaat in de belijdenis van den Verlosser en in het zoeken van de gemeenschap des Heiligen Geestes.

dat

Zoo komt dan wel de tweede en de derde Persoon der heilige Drievuldigheid tot zijn eere, maar de eerste Persoon wordt voorbijgegaan, en de heerlijke belijdenis: ^Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde^'' wordt, ja, bij het opzeggen

der

Twaalf Geloofsartikelen, nagepreveld, maar men

leeft

er niet in en zet ze op nonactiviteit.

Niet dat men het werk der Scheppmg in het algemeen ontkent soms wordt zelfs met ophef van de heerhjkheid Gods in het rijk der natuur gewaagd maar het persoonlijk geloofsleven houdt er geen ;

rekening meê, en als men van zijn Christelijke religie spreekt, is het alsof dat eerste van de Twaalf Geloofsartikelen er niet toe hoort. En hierin juist stonden nu de „mannen Gods"' in Oud en Nieuw Verbond zoo geheel anders. Als Johannes zijn Evangelie opent, begint hij met het majestueus verhaal, hoe en door wien alle dingen geschapen zijn. Bij Mattheüs vernemen we, hoe Jezus sprak om geheimnissen te openbaren, die verborgen waren van vóór de grondlegging der wereld. In de Open7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 109

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken