Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 230

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 230

2 minuten leestijd

218

LI.

VIJFDE JESAIAANSCHE

WEE U

(betweter ij.)

Wee bij

dengenen,

die

in

hunne oogen

zichzelven verstandig zijn

Jes.

Op één na het Wee dengenen,

wijs,

en

!

5

:

21.

Wee u ! is van dezen inhoud hunne oogen wijs, en bij zichzelven verstandig waartoe geen volk zoo sterk als juist de Neder-

laatste Jesaiaansche

:

die in

een zonde, landsche natie neigt.

zijn'\

Toch is het kwaad, waartegen dit vijfde Wee u ! zich keert, volstrekt niet tot een enkel volk beperkt of nationaal van aard. Integendeel ook het eigenwijs zijn vindt zijn wortel in niets anders dan in de gemeene zonde van ons menschelijk hart. Reden, waarom ook de Spreukendichter er zich tegen stelde, toen hij in Spreuken 3 7 schreef vrees „ Wees niet wijs in uwe oogen ; den Heere en wijk van het kwaad", en evenzoo de heiHge apostel Paulus er tegen inging, toen hij aan die van Rome schreef: „Weest eensgezind onder elkander en zijt niet wijs hij u zelven'^ (12 16). Ge ziet hieruit terstond, hoe deze eigenwijsheid een dubbel front heeft. Van den éénen kant bezondigt zich aan de zonde der eigenwijsheid, wie zich vermeet aldus zijn eigen denkbeelden tegenover de uitspraken van Gods Woord te stellen. En van den anderen kant komt deze zonde uit in de liefde voor het alleenspel in wat de Duitschers noemen het Einsjmnner willen zijn altoos de so/ozang en :

:

:

;

;

nooit willen meezingen in koor, of wilt ge, in het altoos stellen van eigen denkbeelden tegenover den raad en het beleid van anderen. Of eigenwijsheid, omdat men niet zwichten wil voor de Wijsheid

zijn

Gods

of wel eigenwijsheid, eigenzinnigheid, eigendunkelijkheid, omdat het altoos beter waant te welen dan de wijsheid der menschen. In de keten der zes wee u's ligt dit nu zoo ingeschakeld, dat eerst ;

men

de spaarzame vlijt de zonde van het Geld komt uit de zonde van het Geld in de tweede generatie de zucht naar Weelde ; dat de Weelde straks in LidU zinnigheid en Brooddronkenheid uitslaat; dat daarna het lichtzinnig geslacht de zonde gaat goedpraten en beredeneeren, om b. v. de vrije liefde hoven hei hiiwelijk ie YerheevYijken; en dat dan voorts uit deze eigengemaakte zedeleer, die dan begint met in heel zulk een kring te heerschen, ten slotte de neiging opuit

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 230

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken