Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 14

3 minuten leestijd

2 het hegin van haar ontwikkeling. Doet ge dit niet, maar laat ge die korrel op uw tafel liggen, zoo zou er geen hegin zijn. Dat begin komt dus eerst tot stand, doordat ge aan die korrel iets doet, wat slechts ééns gebeurt^ en daarmee uit is. Maar is dat hegin eenmaal tot stand gekomen, dan volgt het verder verloop vanzelf. Jezus zelf heeft ons dit zoo sprekend in de gelijkenis van Markus 4 26 V. V. geteekend, toen hij sprak van dien mensch, „die eerst zaad in de aarde wierp;" en die daarna „sliep en opstond dag en nacht, onderwijl het zaad uitsproot en lang werd, dat hij het zelf niet wist." Ook hier toch is datzelfde diepgaande onderscheid zoo scherp en duidelijk aangewezen. Het hegin is er doordien die mensch „het zaad in de aarde w^erpt"; en het verder verloop volgt dan vanzelf, zonder dat die mensch er van weet. :

Wat nu waar

is van heel de wereld, en waar is in heel de natuur, waar ook in ons menschelijk leven. Tegen veel ziet men op, maar de ervaring leert tevens, dat het wel gaat, als men maar eerst aan den gang is. De eerste stap, zegt het spreekwoord, kost, maar de verdere stappen

is

volgen vanzelf na. Wie een stuk heeft te stellen, of een gewichtigen brief moet schrijven, voelt het onmiddellijk, hoe moeilijk het is, om een hegin te maken, maar ook hoeveel beter het vlot, als men over dat begin maar heen is. Wie niet aan spreken gewend is, en in het publiek moet optreden, voeltf vooraf, als hij beginnen moet, zijn hart kloppen, maar is hij eenmaal aan den gang, dan komt hij wei op zijn dreef, en wijkt dat gevoel van beklemdheid. Als tien te zaam iets doen moeten, is het altoos de vraag, wie heginnen zal, wie het eerst de hand er aan zal slaan, en als die ééne maar begonnen is, is het volgen en nakomen voor de anderen zooveel gemakkelijker. Zoo gevoelen en merken we dan telkens zelven in ons leven, hoeveel meer er in het begin van een zaak inzit, dan in haar verder verloop. 'Het hegin is zooveel gewichtiger, vereischt zooveel hooger inspanning, vraagt zooveel meer van ons. En waarom anders is dit zoo, dan omdat in dat ééne begin eigenlijk de drijfkracht voor heel het verder verloop inzit ? Wie een huis zal bouwen heeft eerst het fundament te leggen, en voelt zeer wel dat in de regelmaat en de vastigheid van dat fundament de waarborg ligt voor heel den verderen bouw. En zoo nu is alle hegin het leggen van een fundament, waarop nu verder en juist daarom is alle begin zoo moeilijk. zal worden voortgebouwd Wie godvruchtig is, beseft daarom zoo diep, hoeveel er aan hangt, of hij dat begin met zijn God of zonder God maakt. En vandaar het ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken