Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 153

1 minuut leestijd

141

electorum bonum," maar in deze definitie aldus uit:

zijn

Loei

Communes werkt

hij

„Theologia est disciplina partim

theoretica, partim practica

docens

modum, bene beateque

vivendi in aeternum/'

En

dit onderscheid van partim theoretica, partim pracwordt aldus toegelicht „Theoretica disciplina est cum aliquid cognoscimus, eo tantum fine ut cognoscamus, prac-

tica,

:

cum cognoscimus,

tica

ut agamus."

*)

Aan

de gewone

defi-

van Synopsis „Theologia est .... Sermo Dei, vel potius sermo de Deo'\ ^) voegt hij dus iets toe, niet overnemende de bekende definitie vaïi Junius: „Theologia hrvTrog est sapientia divinaram rerum a Deo ex archetypo ipsius informata," ^) verbeterende de Ramistische definitie van Amesius: „Theologia est doctrina Deo vivendi." *) Zoo valt bij Maccovius de Theologie uiteen in twee deelen: „quarum altera in iis quae homini cognoscenda, altera in iis quae agenda nitie

.

sunt, versatur."

Er

is

.

.

.

^)

tweeërlei principium der Theologie,

m^er^wm;

n.1.: a.

externum.

b.

Het principium externum wordt onderscheiden:

a.

causa

a.

causa

efflciens; b. finis.

De causa

efficiens

wordt weer onderscheiden

:

constitutionis ; b. acquisitionis.

Het principium constitutionis is God Zelf, want God geeft Woord, verlicht ons verstand om dat Woord als het Zijne te erkennen, en neigt onzen wil om te doen wat Zijn

Zijn

Woord van

ons eischt.

Het principium acquisitionis moet weer onderverdeeld worden in a. causa principalis; b. instrumentalis.

De causae theus 3

:

principales acquisitionis zijn:

11)

en

2".

Loei Communes, p.

1.

„Cavendum

Waar

ik

de Loei

^)

Synopsis Purioris Theologiae, ed. VI. Bavinck, p.

^)

JuNii, Op.

*)

Medulla, p.

^)

Looi Communes,

1,

Sel.,

ed. p.

ed.

1641. 3.

Zelf (Mat-

Kuypke,

p.

41.

est,

ne nostropte

Communes van Maccovius

gebruikt de editie van 1650.

Theol.

God

de ^,diligens meditatio verbi divini",

waarbij wel te overwegen:

')

1".

1.

citeer, is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken