Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 16

2 minuten leestijd

12

HOOFDSTUK Van de

III.

EvjksverseJceringsbanJc.

Artikel 14.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1 dezer wet is te 's-Gravenhage eene Rijksinstelling gevestigd, welke den naam draagt van Rijks verzekeringsbank. De kantoren der posterijen zijn tevens de kantoren der Rijksverzekeringsbank. Artikel 15.

Het boekjaar der Rijksverzekeringsbank loopt van en met 31 December.

1

Januari tot

Artikel 16.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank bestaat uit drie leden, ambtenaren door Ons wor-

die evenals de daaraan ondergeschikte

den benoemd, geschorst en ontslagen. Uit de leden wordt door Ons een voorzitter aangewezen. De voorzitter vertegenwoordigt de bank in en buiten rechten. De voorzitter wordt bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis vervangen door den oudstbenoemde der overige bestuursleden en, indien deze bij hetzelfde besluit benoemd zijn, door dengene, die in het besluit het eerst genoemd is. Door Ons worden drie plaatsvervangende bestuursleden benoemd. Zij worden door ons geschorst en ontslagen; zij ontvangen geene bezoldiging. Aan de Rijksverzekeringsbank wordt een door Ons te benoemen wiskundig adviseur verbonden. Hij wordt door Ons geschorst en ontslagen. De instructiën voor het bestuur, voor den wiskundigen adviseur en voor de ambtenaren worden door Ons vastgesteld, gehoord den bij artikel 19 vermelden Raad van toezicht. De bezoldigingen van den voorzitter en de overige leden van het bestuur, van den wiskundigen adviseur en van de ambtenaren worden door Ons vastgesteld. Den plaatsvervangenden bestuursleden kan voor hunne werk-

zaamheden door Ons eene vergoeding worden toegekend. Door Ons kan bij algemeenen maatregel van bestuur worden bepaald, dat de benoeming, de schorsing en het ontslag der ambtenaren, of van sommigen hunner, zullen geschieden door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Artikel

17.

Het bestuur is verantwoordelijk en rekenplichtig Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

aan

Onzen

Artikel 18.

Het bestuur zorgt vallenstatistiek

jaarlijks

en doet

balans opmaken.

om

voor de samenstelling eener ongevijf jaren eene wetenschappelijke

de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken