Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 42

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 42

2 minuten leestijd

30 verlaten *

de weelde der genieting in Gods verborgen omgang, het Pascha aan den ingang van de lente gesteld. gaat er van Pascha en Lente saam één stemme van Gods

ziel

Daarom En zoo

f

tot

is

dringende ontferming uit, om ook een iegelijk uwer uit uw^ inzinking op te heffen, in uw dofheid met den glans der versche olie te over.gieten, wat in u zweeg weer tot een loflied te stemmen, de verdorde ranken weer te doen uitbotten, en het geloofsleven weer heerlijk te doen ritselen, waar doodschheid de ziel had overdekt. Als het hard wintert in de natuur, heeft ieder het besef, dat het zóó niet blijven kan noch zal noch mag, en profeteert al wat in u is, de lente die straks nadert. Maar zoo ook mag niemand uwer van vrede roepen, als zijn ziel aan het winteren sloeg. Ook die winterslaap van uw ziel is tegennatuurlijk en gaat tegen de genade in. En daarom zondigt, en verhardt zich, wie in dien winterslaap der ziel

hggen

blijft.

de Zonne der Troon der genade. Zie,

gerechtigheid

glanst

weer

En daarom, ontwaakt gij die slaapt, en staat op en laat Christus weer over u lichten.

Zelfs tot

hen

die

heerlijk

uit

van den

uw doodschheid,

nog nimmer het zoet en schoon van een geestegekend hebben, brengt elke komende lente een

lente in de ziel

lijke

roepstem van hun God.

Uw

eerste geestelijke lente is uw bekeering tot Jezus, uw toekeoren den levenden God, als Hij ook in u zijn Geest uitzendt, en het gelaat van uw hart vernieuwt. En tot die eerste bekeering wordt alle ziel geroepen, geroepen bovenal wie het merkteeken des Doops als klein kindeke ontving. En schriklijk is het te zien, hoe velen in Christus' kerk opgroeien, en volwassen en man worden, zonder nog ooit de vensters hunner ziel te hebben opengestooten, opdat het licht van den Zone Gods hen innerlijk bestralen mocht. En zeker, voor die bekeering is uw lijd altoos bereid. Maar toch, ook in de lente ligt een sprake Gods, die u uw blijven in dorheid en doodschheid met dubbele scherpte verwijt. God laat u als voor oogen zien, hoe het leven uit den dood kan tot

komen.

En van

zult gij

uw

hart,

dan de ritseling des levens nog langer, weerstaan?

in

de hardigheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken