Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 265

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 265

2 minuten leestijd

253

moesten leeren

bestrijden, hij zelf bleef niet in gebreke het

voorbeeld te leveren.

Tegen de Arminianen, die hij voortdurend bestrijdt, voor Maccovius wel de hedendaagsche ketterij bij uitnemendheid, „Contra Arrainium pro gaf hij een Tractaat van 42 blz. Al was het Perkinsio." Socianisme in ons land niet zoo bekend, en al was voor onze Kerken daar nu niet zoo veel gevaar van te duchten^ toch mag het geen verwondering baren, als we zien dat Maccovius ook zoo veel tegen de :

Socinianen gepolemiseerd heeft. Hij toch was een Pool. In

Polen was het Socianisme de ketterij bij uitnemendheid, zooals ten onzent het Arminianisme. Heel Maccovius' opleiding was polemisch tegen dat Socinianisme gericht. Maccovius had met de Socinianen, als het ware, man tegen man gevochten toen hij nog in zijn vaderland was, hun leer en hun stelsel kende bij door en door, al de gevaren hij beter dan iemand, de Polemiek er tegen was aan geen beter handen, dan aan de zijne toevertrouwd,

er van doorzag

zooals

blijkt

normam

niet alleen

uit

zijn

^^Casus

Conscientiae, ad

Doctrinae Socinianae compositi per

modum dialogi,"

een tractaat van 26 blz., en uit zijn „Fragraenta praelectionem contra Catechesin Socini," een tractaat van 20 blz., maar ook en veelmeer uit zijn standaardwerk tegen het Socinianisme, zijn „Anti-Socinus/' een geschrift van niet minder dan 172 bJz. Het meest bekend en voor ons ook het meest interressant is wel zijn „Uparx Yiasv^a,", ^) een geschrift van 146 blz. Hierin wordt achtereenvolgens de Controvers behandeld die er is tusschen de Gereformeerden eenerzijds en de Roomschen, Socinianen, Lutherschen, Arminianen en Anabaptisten anderzijds. Is het de verdienste van de ^^Theologia Polemica" dat Maccovius ons leert de zuivere w^aarheid te verdedigen, van de upüroi

')

De

volle

Pontificiorum, ventia,

xpëv^x is

titel

is:

het de groote verdienste dat het ons leert

„TlpÜTX Ti<TêuSa, seu Prima

falsa

Adversariorum, pnta,

Socinianornm, Lutheranornm, Arminianorarn, Anabaptistorum, eos mo-

ad hoc vel in illud religione stataendum quibus eversis, thesis eoram sua

oporte corrnit."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 265

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken