Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 240

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 240

2 minuten leestijd

;

228 onder de meer afgelegen volken, bij de bergbewoners, en ten ten plattelande. Lichte ongesteldheden mogen daar voorkomen, soms zware epidemieën doorbreken, maar voor hel overige is ernstig ziek zijn daar zelden gezien, OngeUjk is alzoo ook in dit opzicht de verdeeling. De engel der krankheid gaat den één voorbij en slaat den ander. Iets wat u vooral in het oog springt bij kwalen die erfelijk zijn in de geslachten. Dan leven er twee familiën naast elkaar, en in de ééne draagt elk weer opkomend geslacht den blos der gezondheid op het gelaat en in de andere worden de kindekens schier niet geboren dan met het teeken des doods op het gelaat. Wat bij de blinden en dooven zoo treft, gaat daarom eigenlijk bij alle krankheid door, zelfs in epidemieën De krankheid is niet aller. Ze werpt den één terneder, om den andere ongedeerd te laten. En die ook hier doodt en levend maakt, of wilt ge, krank maakt en gezond houdt, wie is het anders dan de Hecre, die ook in dit opzicht met de kinderen der menschen doet naar zijn welbehagen? stellig

deele

zelfs

:

Niet de

mensch door

zijn

zonde, alleen Gods vrijmachtig welbehagen,

bepaalt, in en buiten epidemie, welke geslachten, familiën en personen

wel en welke niet met deze krankheden zullen bezocht worden. Zelfs zouden we Schriftuurlijk blijven, zoo we van plagen spraken ; 18 opgeteekend „Boven dit want van Joram staat in 2 Ghron. 21 alles plaagde hem de Heere met een krankheid, daar geen genezen :

:

aan was." Het zijn

schuldigen te midden van een omgeving van met krankheid geslagen, terwijl en nu kracht. bloeien in welstand en die heiligen Eer omgekeerd ziet men vaak zondaars, die den Heere tarten, en die toch, zooals de Psalmist zegt, „zelfs in geen moeite zijn als anderen" en wie heeft omgekeerd onder de blinden en kranken niet dikwijls stille vromen aangetroffen, die met het merkteeken hunner verkiezing wel niet te koop liepen, maar die het u ongemerkt vertoonden. Ook in dit opzicht was het steeds en blijft het De lijdende knecht niet

enkele

die enkele schuldigen

heiligen^

:

van God.

om der zonde wil, en zou er zonder krankheid denkbaar zijn, maar de schuld is uit Adam, aller^ is van ons geslacht als zoodanig en waar God nu allen is treffen kon, daar is het zijn genade, en niets dan zijn genade, die de duizenden spaart, om slechts de honderden met zijn plagen te kastijden. Niemand onzer heeft ook maar één dag zijns levens op gezondheid aanspraak. Ziek zijn en wegkwijnen tot we stierven zou ons aller verdiend Wel

zonde

is

alzoo alle krankheid

geen

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 240

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken