Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 171

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 171

2 minuten leestijd

159

Maar heel anders was het in die kringen, waar de heilige kunst van het geven geleerd was. Daar had men niet te vragen, hoe het geld er komen zou. Daar wist men wat de kunst van het geven vermocht. En de blijde uitkomst was, dat men door de kunst van het geven zijn vrijheid in Christus herwon, terwijl de andere broederen uit gemis aan „geefkracht" in de kluisters zitten bleven.

En evenzoo was

het op sociaal terrein. Gelijkheid is er niet op aarde, maar de alvermogende Liefde is een macht in deze \Aereld, die veel ongelijks vereffent, en er daardoor de

scherpte van afneemt. En die liefdemacht heeft ook hier geblonken. Niet de trots van den weldoener die uit de hoogte beweldadigt, en juist daardoor beleedigt, maar de liefde die om God geeft, en alzoo van Godswege laat uitdeelen, aan wie kleiner en soberder is van staat.

geven van prinselijke giften iets heel anders, hoorende bij een gansch andere orde van zaken, en in ons land kent men in dat opzicht slechts van hooren zeggen, wat in Amerika gewoon is. Giften zoo van een millioen gulden opeens, of zelfs van zeven millioen, gelijk een vorig jaar door één man voor de hoogeschool van Ghicago werd gegeven, kennen wij niet. Slechts een zeer enkele maal, gelijk nog onlangs, worden wij verrast door een kolossale gave van duizenden tegelijk. Maar voor het overige is de aandrift van zoo indrukwekkende gaven, bij leven en bij sterven, bij ons nog niet inheemsch. Ook mag niet vergeten, dat onze kapitalen niet halen bij wat in Amerika werd opgetast. Alsook dat niet weinig menschelijke ijdelheid en ijverzucht over zee in zulke gaven meespreekt. Toch geven we de hoop niet op, dat ook ten onzent het grootkapitaal nog eens lot het oefenen van deze schoone kunst komen zal. Natuurlijk naar de mate onzer kracht, maar dan toch tot betoon van hooger geestdrift. Er is zoo menige stichting en zoo menige inrichting, die alleen op die wijs er komen en bloeien kan. Doch welken loop dit ook neme, vast staat, dat, naar Jezus' maatstaf gerekend, de bodem van de geldkist der barmhartigheid nog Natuurlijk

is

het

lang niet gezien is. Nu reeds geven we tienmaal meer dan vijftig jaren geleden, maar in de vijftig jaar die te komen staan, is die reeds zoo groote som nog zeer wel te verdubbelen en verdrievoudigen. Kon wie boven de kleine burgerij staat er toe komen, om haar systeem van geven te gaan toepassen, reeds hierdoor zou zoo ongelooflijk groote som beschikbaar worden. En zelfs dan is men nog niet toe aan het punt waarop Jezus ons ten slotte hebben wil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 171

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken