Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 243

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 243

2 minuten leestijd

231 aangezicht om haar as wentelt, en enkel doordien God den gloed der zon iets terugtrekt of een weinig dichter naderen doet, laat Hij die wereld vier malen in een heel andere gestalte, in een gansch andere gedaante voorkomen, telken male met een eigen schoon en met een eigen sprake van zijn majesteit. De wereld in den winter is heel iets anders dan diezelfde wereld in den zomer. En toch, wie er een oog voor heeft, ziet in beide een eigen heerlijkheid uitschitteren, zooals uit Gods hand alleen zulk een schoon over het creatuur kan worden uitgestort. Dat is de rijkdom des Heeren Heeren. Dat is het merk zijner Goddelijiiheid. Uit een schier onnoembaar kleine oorzaak zulk een

Een uitwerking die tot in alles doordringt, en u reeds enkel in de sneeuwvlok en in den waterdrop twee gansch andere werelden vertoont en verzinbeeldt, die evenals die waterdrop en die sneeuwvlok zelve toch in wezen één zijn, en ongemerkt de ééne in de andere overgaan. En op soortgelijke wijze handelt God nu ook met uw eigen leven, met uw leven als m.ensch. Stel het op tachtig jaren. Dat is de volle maat, zoo we zeer sterk zijn. En dan gaat het, bijna met Eerst een gelijke maat van telkens twintig jaren, vier malen om. Dan de zomer van uw leven in uw lente, tot ge volwassen zijt. volle mannelijke kracht. Daarna de herfst tot uw zestig jaren voleind zijn. En eindelijli, met het sneeuwwit over den schedel, de winter uws levens, tot God u afroept, en ge wordt uitgedragen naar het graf. En ook hier zijn evenals bij de seizoenen de overgangen nauwelijks merkbaar geeft elk dier leeftijden aan uw menschelijk leven een gansch ander aanzijn en aanzien en bezit toch dat leven in elk dier vier eigen perioden een eigen uitnemendheid, w^aarin uw God en uw wonderbare uitwerking.

;

;

Schepper

Nu

zijn

scheppingsmajesteit verheerlijkt.

ongetwijfeld van deze vier menschelijke leeftijden de ouderdom begeerd. In de weelde van zijn lente te bloeien en jong te zijn als man of vrouw, gerijpt en gansch volwassen, in het leven mee te tellen en zoo ook die herfstjaren te doorleven, waarin de vrucht vanzelf loslaat van de takken dit alles bezielt en bekoort.

het

is

minst ;

;

;

Maar

de ouderdom en de grijsheid daar is, is er begin van versterving, van verkoeling, van inkrimping des levens, en bovenal, zoo de nooddruft des levens niet te mild vloeit, zijn er weinige dagen zoo geducht en zoo gevreesd als de oude dag. En daar is reden voor. „De ouderdom komt met gebreken", zegt een uit het leven gegrepen spreekwoord, en het valt niet tegen te spreken, dat zijn levenskracht te voelen wegvloeien, en het licht in het oog te voelen .

als

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 243

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken