Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 91

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 91

2 minuten leestijd

79

Maar mits de man zorg droeg, dat hij zijn gezag niet wegwierp, is het dan van hem af, en zal de dubbel schuldige vrouw, met haar verleid kroost, alsdan de dubbele schuld voor God dragen.

Het geld

is

hier

van ernstige beteekenis.

Die Joodsche vrouwen van Tachpanhes erkenden het zelven, toen ze aan Jeremia vroegen: „Denkt ge dan dat we ons die weelde veroorloven kunnen, zonder onze mannen .?" (vs. 19), Niet bij Israël, maar ten onzent, kan een vrouw eigen geld hebben, en bij huwelijkssluiting bedingen hebben gemaakt, om haar onafhankelijkheid te verzekeren, en dan natuurlijk is de man er wel verantwoordelijk voor, of hij goed deed, met op die voorwaarde te huwen, maar, eens gehuwd, ontgaat dan wat zijn vrouw op zulk een wijze uitgaf aan zijn macht. Maar in den regel is dit niet zoo. In den regel heeft de vrouw geen ander geld, dan wat de man haar uitreikt, en daarom blijft de man ook voor de uitgaven van zijn

vrouw verantwoordelijk. De zucht naar het wereldsche, de neiging met vrouwen die God niet vreezen meè

de trek om doen, kan bijna nooit

tot ijdelheid, te

anders dan door geld bevrediging vinden. Zoo was het te Tachpanhes, zoo is het onder ons nog. En daarom de man die zegt: „Ik geef mijn vrouw geld, en wat er meè doet, komt te harer verantwoording", zal aan zijn God zij van dit luchthartig spel eens rekenschap geven. Zeker, aan de vrouw, gelijk ze zijn moet, en voor zoover ze in de vreeze Gods wandelt, moet de ruimste eere en de grootste vrijheid

van beweging worden gelaten.

Maar dat

het

als

de

man

merkt, dat het misloopt, en

op zondige paden gaat, dan mag

hij

niet

er van af weet, doen alsof hij het

hij

niet wist.

Dan zijn

zal, ook wat zijn vrouw hand geëischt worden.

betreft,

bet bloed harer ziele eens van

Iets wat doorgaat ook waar geen geld in het spel komt, en het verkeerde praktijken geldt, of in de opvoeding van de kinderen, óf in de behandeling der dienstboden, of in den omgang met wie buiten zijn, of in de besteding van eigen kracht, eigen tijd, en eigen leven. Niets is er in het huislijk leven, waar geen wille Gods over gaat. God schiep niets en riep niets in het leven, of Hij gaf er een verordening voor. Een ordinantie voor het gebruik van elke kracht, voor het besteden van eiken dag, voor het zuiver houden van elke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken