Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 15

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 15

2 minuten leestijd

maar begonnen

is, is het volgen en nakomen voor de anderen zooveel gemakkelijker. Zoo gevoelen en merken we dan telkens zelven in ons leven, hoeveel meer er in het begin van een zaak inzit, dan in haar verder verloop. Het begin is zooveel gewichtiger, vereischt zooveel hooger inspanning, vraagt zooveel meer van ons. En waarom anders is dit zoo, dan omdat in dat ééne begin eigenlijk de drijfkracht voor heel het verder verloop inzit? Wie een huis zal bouwen heeft eerst het fundament te leggen, en voelt zeer wel dat in de regelmaat en de vastigheid van dat fundament de waarborg ligt voor heel den verderen bouw. En zoo nu is alle begin het leggen van een fundament, waarop nu verder zal worden voortgebouwd en juist daarom is alle begin zoo moeilijk. Wie godvruchtig is, beseft daarom zoo diep, hoeveel er aan hangt, of hij dat begin met zijn God of zonder God maakt. En vandaar het plechtig wijdingswoord, dat in de ziel of op de hppen van Gods kind, bij het stellen van eiken aanvang ligt „ Ons begin zij in den Naam ;

:

des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft." God heeft het begin van alle begin gesteld, toen Hij in den beginne den hemel en de aarde schiep. En zoo zoekt dan de vrome voor alle begin, dat hij te maken heeft, zijn kracht en sterkte in Hem, die aller beginselen oorsprong werd, juist doordien Hij den hemel en de aarde

gemaakt

heeft.

Dit slaat dus niet alleen daarop, dat bij God alle macht is, maar ook dat uit God alle begin is, en dat Gods kind zijn begin in geen ding

buiten zijn

God

wil

nemen.

En

toch kan niet genoeg geklaagd, dat zoo vaak het allergewichtigste onder menschen, zoo ondoordacht en zoo buiten onzen God gemaakt wordt. Vooral bij het begin van een huishouden merkt ge dat.

hegin

Er zijn er twee die elkaar liefkregen, en nu zullen huwen; en na gehuv/d te zijn, een huishouden zullen beginnen. Nu zou men zoo zeggen, dat er al weinig dingen onder menschen kunnen begonnen worden van zoo overwegend en alles beheerschend belang. Het stichten van een huishouden is het oprichten van een gezin; het leggen van den aanvang van een familie; het fundeeren van het fundament voor een gemeenschappelijk saamleven tot aan den dood het scheppen zoo men wil van een kleinen eigen huislijken kring in het leven, waarvan alles te wachten staat, en waardoor de toekomst van man en vrouw, en straks van hun kinderen en kleinkinderen beheerscht wordt. En zeker, van het gewicht dezer zaak is dan een ieder ook in zooverre vervuld, dat men feest viert, en alle ding toebereidt, en een ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken