Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 218

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 218

2 minuten leestijd

;

206 wijn

zijn

Heeren

in

niet,

hunne maaltijden; maar en

zij

zien niet op het

zij

aanschouwen het werk des

maaksel

zijner

handen."

van volksontaarding en zedelijken ondergang opzet, maar is het onvermijdelijk en vanzelf komend gevolg van de te groote opeenhooping van geld en het Dit

der

tweede

natie

stadium

begint niet

met boos

toenemen der fortuinen. wel is de man, die het geld bijeenzamelde, zelf gemeenlijk meer potter dan verkwister, en houdt hij nog vast aan de eenvoudige levensv/ijs, waarin hij zelf is opgevoed en opgegroeid maar als hij sterft, en het geld in handen van zijn kinderen komt, slaat dit veelal om. Zij toch kennen de verkleefdheid aan het geld van hun vader niet maar wel prikkelt hen de lust en zucht, om voor dat geld te genieten, In dat geld zit een magische kracht. Voor dat geld is een wereld van weelde en zingenot te koop. En die verborgen deugd van het geld, ja, die willen zij dat er uitkomt. Hun vader heeft het saamgelezen, maar zij, kinderen, moeten er de waardij van doen uitkomen. En dan gaat de eenvoud weg, de weelde begint haar bekoring te oefenen, en de brooddronkenheid is de asch die van de verkoolde weelde achterblijft. te sterk

Want

;

Zoo

is het in Egypte en Babyion, zoo is het te Samaria en Damascus, het te Athene en in Rome gegaan en zoo, om dichter bij huis te blijven, verging het ook ons vaderland, toen het uit den vrijheidsoorlog tegen Spanje opkomende, de schatten van Oost en West in zijn havens zag binnenglijden, en dientengevolge het vragen naar God al meer af-, en het vragen naar het goud steeds toenam. Immers toen is ook in ons land op Mammon de weelde gevolgd, en achter de weelde de brooddronkenheid aangekomen, tot het in de tweede helft der vorige eeuw in onze deftige huizen en op onze ouderwetsche buitenplaatsen een leven niet in eere, maar van schande werd, waaraan God een einde heeft gemaakt, door de Franschen hier het geld te laten weghalen, en ons den geesel van Napoleon op het lijf te zenden. En thans ziet ge hetzelfde verloop weer. Vooral sedert de laatste helft dezer eeuw inging, is het geld weer gaan vloeien, het goud weer gaan stroomen, en reeds nu, nog eer de eeuw ten einde liep, ziet ge nogmaals de weelde hand over hand toenemen, en de brooddronkenheid haar naloopen in het wilde drinkgelag en in een soort tooneelvertooningen en boeken die met alle

zoo

is

;

eerbaarheid en schaamte den spot drijven.

En

versta het

nu

wel, dat ook dit niet gezegd wordt,

omdat

er hier

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 218

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken