Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 246

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 246

2 minuten leestijd

234 en

reeds

nu

voorsmaak genietende van wat het daarboven

bij

zijn

der volmaakt rechtvaardigen, in de ongestoorde gemeenschap zijns Gods eens zijn zal. Jezus,

in

de

vergadering

o, Wien het door Gods vrije gunste gegeven is, aldus oud te worden, voor dien heeft ook die oude dag een heilig schoon, dat hij om niets voor een terugkeer naar de dagen zijner jeugd zou willen

uitruilen.

Wie zóó van hart. Die voelt afgebroken,

oud mag wel,

maar

dat

zijn,

de

blijft

ook, als de grijsheid daar

is,

jong

uitwendige tabernakel dezes levens wordt

neemt in hem niet af, maar wordt niet armer, maar rijker. Hij merkt het dat hij wel verre van aan het einde toe te zijn, veeleer nu pas nadert aan de bergen van waarachter de eeuwige morgen hem zal tegengloren. Nog een wijle, nog enkele mijlpalen, en zijn eigenlijk leven, zijn leven, dat het leven daarbinnen

toe,

nooit versterven zal, begint. Slechts bereide wie zoo eens als grijsaard bloeien wil, niet eerst als hij oud is, maar reeds in de dagen zijner manlijke kracht, zoo schoonen ouderdom voor. Die wete wel, dat niets den ouden dag meer en banger bezwaart,

dan de jammerlijke heugenis van meegesleepte zonden, van daden van ontrouw, van verloochening van zijn Heiland, van liefdedrang in zelfzucht verstikt.

Zoo menig

grijsaard, zoo menige vrouw op jaren kent de heerlijkvan den ouden dag niet, omdat in vroegere jaren van het lichaam te veel gevergd, de gezondheid verwaarloosd, de ziel bezoedeld, de conscientie bevlekt is, en het geloof te veel op de lippen, en te weinig in het hart heeft geleefd. En nu is ook daarvoor op den ouden dag nog wel medicijn bij den eenigen Medicijnmeester te vinden. Uw Jezus, die op aarde geen ouderdom gekend heeft, wil ook de ouden van dagen verkwikken door de vrucht zijner offerande. Simeon met zijn sneeuwwit hoofd, die het kindeke Jezus in zijn armen houdt, en uitroept: „Laat nu, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want nu hebben mijne oogen uwe zahgheid gezien", blijft het uitlokkend beeld van den grijsaard, die zich vertroost in zijn Heiland. Maar toch, wie eerst, als hij oud is, Jezus zoekt, staat, als de kracht alraeer gebroken wordt, voor zoo harde worsteling. Ook de ledematen der ziel zijn bij den oude van dagen zoo weinig lenig, zoo stram en zoo stroef. Een man van zestig en meer jaren, die zich tot zijn Heiland bekeert, is zoo zeldzaam.

heid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 246

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken