Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 213

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 213

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

2 minuten leestijd

„A'ADER, IX lAVE HA>'DEX

BEVEEL IK MIJXEX GEEST."

205

Zelfs de officier van het Eoraeinsclie leger, die de wacht bi] het kruis betrok en er bevel voerde, kon zich ten leste aan dien overweldigenden indruk niet ontworstelen, en zijn nitroep nadat Jezus gestorven was „ Wanrlijl- deze was Gods Zoon", toont hoe sterk zelfs deze geharde soldaat was aangegrepen. Gre zoudt n dus vergissen door het u voor te stellen, alsof het op dien ontzettenden middag der boosheid alles f/einoon afliep. Eer droeg ditmaal alles op Grolgotha een zeer ongewoon karakter. Zekere schrik voor het geheimzinnige en vreemde sloeg een ieder om het hart. En ongetwijfeld was het een verademing, toen het eindelijk alles „volbracht" was; en het licht der zon terugkwam; en men bij dat teruggekomen licht Jezus, met de bleeke lijkkleur, over zijn gelaat en heel zijn wezen, en met het verstorven hoofd machteloos op de borst neerhangende, dood voor zich zag. Toen uweJc de schrik weer uit veler hart. Immers, zoo beeldde zich de volkswaan in, nu hij gestorven was, had Jeruzalem, had de onthutste schare, i'aii hem althans niets meer te vreezen. Maar al heeft zoodoende het kruis op Grolgotha op dien Vrijdag vóór Pascha de gemoederen in Jeruzalem fel bewogen, onrust in de harten geworpen, en de schare door een geheimzinnige vrees verschrikt, daarom is dat kruis en is dat sterven dan toch door niemand nog in zijn diepte verstaan, veel min in zijn ver strekkende beteekenis ook maar door iemand begTepen. :

Maria en door een Johannes Dat merkt ge op den Paaschmorgen wel.

Zelfs door een

niet.

Want zelfs toen ze hoorden dat Jezus verrezen was uit den dood, verstonden zijn discipelen nog het heilgeheim niet, en stonden ze voor een raadsel, waarvan de oplossing hun ontging.

Wat

het lezen van Jesaja 63 onwilkeurig op uw Jezus den wijnpersbak alleen heeft getreden, en dat er niemand was die hem ondersteunde", wil dus volstrekt niet enkel zeggen, dat zijn discipelen vloden en hem in den steek lieten, maar heeft veel dieper zin. Er is op riolgotha veel meer geschied, dan één der omstanders vermoedde. Er is in Jezus' doodstrijd een strijd uitgestreden, dien hij alleen kende, en waar hij alleen van wist, en dien hij ten einde heeft doorworsteld, zonder dat, zelfs bij een Johannes, ook maar het vermoeden van zulk een strijd oprees. Er was in het lijden en sterven van Jezus iets dat op den voorgrond trad, dat uitkwam, en dat diensvolgens een ieder kon waar-

ge

bij

toepast, „dat

hij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 213

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken