Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 214

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 214

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

3 minuten leestijd

;

206

nemen

„A^ADER, IX TAVE

HAXDEX BEVEEL IK MIJXEX

maar ook een heel ander

ÜEEST.''

iets, en veel meer, (htt op den dat achter een gordijn als verborgen bleef, en dat daar door niemand kon verstaan worden, wiens oog niet geopend was, om door de kieren van dat gordijn heen te gluren. Wat men zag was de stuiptrekking van een veroordeelde, die in hangen doodstrijd, ten leste van uitputting bezweek en wegMaar wat men niet zag, was de schrikkelijke worsteling stierf. van den ^liddelaar Gods en der menschen met den eeuwigen Dood, zijn wringen in zielsangst om zich aan Satan te ontworstelen, zijn bezwijken onder den last des toorns Grods. Daar is later het oog van zijn apostel wel voor opengegaan. En Paulus, en Petrus, en Johannes hebben het om strijd aan Christus' kerk op het hart gebonden. En geen kind van Grod, of hij heeft ten leste iets, iets althans van dat „van G-od verlaten zijn, opdat nimmer van God zouden verlaten worden", verstaan. Maar wi-i toen verstond het niemand. Niemand dan hij die het zelf doorworstelde. Niemand dan uw Jezus alleen. A¥at de schare, en met haar zijn discipelen, zagen en ervan verstonden, was een klein stukske der zake. Een enkele druppel uit den vollen beker. De uitwendige vorm, waarin het lijden uitkwam. JMaar van het wezenlijke, van het eigenlijke, van hetgeen zoo boven alles ontzettend in dit sterven was, ontwaarden ze niets. Ze zagen het sterven, maar niet de 'eigenlijke worsteling met Satan en met dien eeuwigen Dood waarover Satan het geweld had. Ze zagen veel zonde in het sarren van die priesters, in de ruwheid van enkele omstanders, in de hardvochtigheid der soldaten maar niets zagen ze van de zonde der wereld die op Jezus gelegd was, en die Jezus droeg. Bovenal ze zagen wel, dat God uit den hemel Jezus niet van het kruis verloste, maar dat op hem, in dat ontzaglijk oogenblik, al de toorn Gods zich saamtrok, en dat hij daaronder en daaronder dit ontwaarde geen hunner, en dat zag niealleen, bezweek, mand. Daar dacht noch vriend noch vijand aan. Dat verstond Jezus alleen, en stond uw Jezus alleen uit. Iets wat natuurlijk zelfs nu nog geen vat op uw hart heeft, indien Satan u slechts een naam, de dood u slechts een ontslapen, en de „zonde der wereld" u weinig meer dan een tekortkoming in heiligheid, of ook de toorn Gods slechts een overdrachtelijke spreekwijze is. Maar dan ook, iets waarvan het ontzettende u door merg en been dringt, zoodra ge ook persoonlijk in Satan uw raachtlffsten rij and kent; indien de dood u de macht des verder s is geworden; indien ge onder de zonde der wereld, en daarom onder uw eigen zonde, als onder een last, die uw ziel drukt en benauwt, gezwoegd ;

achter c/r o )id

school,

f

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 214

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken