Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 268

1 minuut leestijd

252

JUSTITIE.

haar gewoon

goed

zeer

beeld

rechtigheid

van

aard

volstrekt

den rechthebbende recht

administratieve lijk

wil

dat

alleen,

dit

handhaving

de

gewone

de

dat

rechter

er,

denk-

der

élk

gebleken

bij

ge-

geschil

onwil

doen weérvaren, een heenbreken door de

te

naar

staketsels

Immers,

zijn.

niet,

maar

berechte;

met de verwezenlijking van

zou

behield,

bestaanbaar

eischt

dien

om

verloop

de

onafhankelijke

moge-

rechtbank

zij.

men

Of

rechtspraak

nistratieve

dat

regelen,

gewone

de

En wat nu ook

hier

mate op voet van zelfstandigheid

die

betwijfelen

te

buiten het geding kunnen blijven,

civiele rechters

we

zeer.

ten slotte de strafprocedure aangaat, dan noopt beknoptheid

binnen de grenzen van het „Program"

strikt

twee punten

alleen die

te

bespreken, die rechtstreeks

beginsel in verband staan;

naire

thans onze Grondwet wil, de admi-

gelijk

in

Strafprocedure.

§ 184.

ons,

zelve

we afwachten; maar

zullen

om,

er in slagen zal,

meen en de handhaving van Het doel van de

de

doel doodstraf. w. het

t.

moet ook

straf

o.

met het

te

blijven

en

antirevolutio-

van de straf

in het alge-

allereerst en allermeest zijn; het

i.

van het recht", of wil men, het wreken van de geschonden ge-

„sterken

rechtigheid.

De gerechtigheid Gods moet, voor zoover ze drukking kon komen,

ze durven aanrandeu, en wie ze toch aanrandt, alleronverbiddelijkst,

in

de

landswet tot

onvoorwaardelijk haar eere hebben.

moet zonder sparen, op het

wrekenden arm der gerechtigheid worden

den

door

uit-

Niemand moet

achterhaald.

De

verplichting daartoe rust op den souverein, die aldus den misdadiger

met n

alle

over

s

i

hem ten dienste hem moet doen

staande vellen

;

middelen

moet

opsporen;

en, is hij gevonnist,

moet doen ondergaan, dat door de wet

hem

het

1

v o nij

d e n

ter eere der gerechtigheid gevor-

derd wordt. Slechts is:

twee dingen

voor

dat

].

heeft

de souverein daarbij te waken, en dat

alleen den waarlijk schuldige straffe; en 2, dat

hij

hij

de straf

in juiste evenredigheid toewege naarmate er krenking van het recht plaats

En

greep. licht lijke

te

wijl

rechtspraak

waardoor naar wordt.

nu

voortvarend

het

recht,

te

een

anders

de

souverein,

kon

zijn

en

in

zijn

ijveren

dus mistasten,

voor is

in

het

de

bolwerk voor de onschuld dan

vonnissen,

den voor

schuldige,

en

recht,

opgeworpen,

den schuldige anders

den souverein zoo goed

als

zélf

onafhanke-

dan

onmogelijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken